Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Vierde strook E40 is klaar (zonder strepen)" (Nieuwsblad.be, 25/11/2010)

26/11/2010 09:09 - Verschenen - Mobiliteit - Infrastructuur - Peter Reekmans

LEUVEN - Het flou politique rond het al of niet inrichten van een vierde rijstrook op de E40 tussen Brussel en Leuven raakt opgehelderd. Ze bestaat.

Crevits (CD&V) geeft het toe op een (nieuwe) vraag van volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD): de vierde rijstrook is aangelegd, alleen de wegmarkeringen ontbreken. Ook de bekabeling voor de bijkomende elektronische verkeersborden (portieken voor vier stroken) is tijdens de werkzaamheden van de voorbije zomer in de grond gelegd. Ze wordt evenwel niet gebruikt in afwachting van een studie die moet uitwijzen of de vierde strook wel zijn nut heeft. Die studie neemt meteen ook de hele mobiliteit in de regio onder de loep.

Reekmans kreeg te horen wat iedereen met eigen ogen al had kunnen zien. Hij wees op het economisch verlies door de aanhoudende files. Anderen benadrukten het emotioneel verlies voor de gezinnen, die uren per dag inleverden. Minister Crevits antwoordde eerder dat een vierde strook tijdens het avondlijk piekuur er wel inzat. Daarop inspelend vraagt Reekmans of een dergelijk principe ook niet toepasbaar is op het verlengde van de E40 vanuit Boutersem.

Crevits in haar antwoord: 'Naar analogie met de Tactische Studie E313 wordt momenteel een mobiliteitsstudie uitgevoerd met betrekking tot de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op de snelwegen E40 Brussel-Luik en de E314 Leuven-Lummen. De eerste fase van het onderzoek, de diagnose en kwantificering van de knelpunten, werd recent beëindigd.

In de volgende fase zullen concrete oplossingsmaatregelen worden uitgewerkt en zal het het oplossend vermogen ervan worden geëvalueerd aan de hand van de strategische verkeersmodellen, rekening houdend met toekomstige demografische, ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen en projecten in de omgeving van deze wegen. Een vierde rijstrook op E40 richting Luik tussen Sterrebeek en de aansluiting met de E314 in Heverlee zal mee worden opgenomen als potentiële maatregel.'


(Raymond Billen)

Reacties op ""Vierde strook E40 is klaar (zonder strepen)" (Nieuwsblad.be, 25/11/2010)"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*