Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vestzak-broekzak (Het Belang van Limburg, p. 2, 09/07/2012)

09/07/2012 09:48 - Verschenen

DE KERN

De Vlaamse Regering keerde in de periode 1999-2011 voor iets meer dan 200 miljoen euro subsidies uit aan de Vlaamse automobielindustrie.

Dat blijkt uit berekeningen van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) op basis van antwoorden die hij kreeg van de ministers Kris Peeters (economie) en Ingrid Lieten (innovatie) op een hele reeks schriftelijke vragen.

De reden waarom de Vlaamse Regering dat doet, kennen we allemaal. Het is nodig om de Belgische automobielsector enigszins concurrentieel te houden, om de internationale autoconstructeurs te overtuigen alsnog te investeren in hun Belgische zetels.

In feite is dit een beetje gek. De Belgische vennootschapsbelasting is zowat de hoogste van de wereld.

Ook onze brutolonen zijn als gevolg van de hoge lasten op arbeid zowat de hoogste van de wereld. Lange tijd konden we dat compenseren door onze hoge productiviteit.

Dat is niet langer het geval. Met onze productiviteit maken we niet langer het verschil. Daarom zijn onze overheden onze hoge vennootschapsbelasting en onze hoge loonkosten gaan compenseren. Zoals met de notionele intrestaftrek, een fiscale aftrek voor bedrijven die investeren met eigen middelen.

En met subsidies aan bedrijven in zeer veel verschillende vormen zoals opleidingssteun, investeringssteun, steun voor onderzoek en ontwikkeling.

Met andere woorden, wat de bedrijven met de ene hand wordt afgenomen via de te hoge vennootschapsbelasting en de te hoge lasten op arbeid, wordt ze met de andere hand voor een stuk teruggegeven opdat ze toch maar in België zouden blijven. We zouden het ook over een vestzak-broekzak-operatie kunnen hebben waar ook nog eens veel administratie voor nodig is.

gek. Bovendien is het ook voor een stuk onrechtvaardig. Zoals we van de notionele intrestaftrek weten, zijn het vooral de grote bedrijven die daar het meest van profiteren. Omdat ze fiscale spitstechnologen in dienst hebben die voor de nodige financiële constructies kunnen zorgen. Dat geldt ook voor steundossiers.

Zoals de studie van Lode Vereeck aantoont, gaat 80 procent van de steun voor opleiding en investeringen naar de grote bedrijven.

Zij hebben de mensen en de kennis om de dossiers samen te stellen die nodig zijn om steun te krijgen. Dit gaat ten koste van de KMO's die deze steun misschien nog méér nodig hebben.

En dan is het uiteindelijk nog altijd de vraag of het zal helpen.

Renault Vilvoorde en GM Antwerpen kregen ook subsidies en gingen uiteindelijk toch weg.

Omdat België te duur is.

Eric Donckier
© 2012 Concentra