Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Verwijlintresten stijgen met 83% (Het Belang van Limburg, pag. 5, 10/10/2012)

10/10/2012 09:36 - Verschenen

Graydon bevestigt: Vlaamse overheid Betaalt helft facturen te laat

BRUSSEL - "Het is bijzonder cynisch dat de Vlaamse regering uitpakt met een bankenplan om de kredietverlening aan bedrijven te verbeteren, maar zelf nalaat haar facturen op tijd te betalen." Dat zegt Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD). "De intresten die de Vlaamse overheid daardoor moet betalen, zijn in de eerste helft van dit jaar met 83 procent gestegen. Maatregelen dringen zich op."

Als ze facturen te laat betaalt, Als ze facturen te laat betaalt, moet de Vlaamse overheid daarop verwijlintresten betalen. Op basis van antwoorden op vragen aan Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA), concludeert LDD-fractieleider in het Vlaams parlement Lode Vereeck dat het opnieuw helemaal de verkeerde kant dreigt uit te gaan.

Goede richting

"Van 2004 tot en met 2011 heeft de Vlaamse overheid in totaal al 72 miljoen euro belastinggeld aan verwijlintresten moeten uitgeven omdat ze facturen te laat heeft betaald.

Dat is gemiddeld 9 miljoen euro per jaar", zegt Vereeck. "Vorig jaar was er voor het eerst een daling tot 5,6 miljoen. Dat was een stap in de goede richting. Maar de nieuwste cijfers tonen aan dat het opnieuw dreigt fout te lopen. Wanneer we de eerste zes maanden van dit jaar vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, zien we een stijging van maar liefst 83 procent."

Bij de Vlaamse overheid onderscheiden we twee grote posten:

1. Overheidsinstellingen:

3 De dertien Vlaamse beleidsdepartementen (Openbare Werken, Economie, Onderwijs, enz.) 3 De Intern Verzelfstandigde Agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid.

Zij werken met een eigen beheer, directie en begroting, krijgen een jaardotatie, en sluiten contracten af in naam van de Vlaamse overheid. De minister blijft wel de baas. De bekendste zijn het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Belastingdienst. 3 De veertien Diensten Afzonderlijk Beheer zoals schoonmaak, catering, Alden Biesen, enz.

2. Rechtspersonen:

De Vlaamse overheid heeft een 30- tal Intern en Extern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA's en EVA's) met rechtspersoonlijkheid. Die hebben een eigen beheer, directie en begroting, én rechtspersoonlijkheid, wat maakt dat ze contracten in eigen naam kunnen afsluiten. De bekendste IVA's zijn Bloso, Kind & Gezin, Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij VMM en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM.

Bij de EVA's zijn vooral De Lijn, de VDAB, de VRT en De Scheepvaart bij het grote publiek bekend.

Vereeck vindt dat Muyters dringend moet ingrijpen. "Tijdens de eerste helft van dit jaar was het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken goed voor 59% van alle verwijlintresten. De tal van maatregelen die daar al zijn genomen om facturen tijdig te betalen, helpen dus niet", zegt Vereeck. "Dit is vooral te wijten aan de problemen bij het Vlaams Infrastructuurfonds, waar in het verleden meermaals te weinig geld is voorzien om aanzienlijke investeringen tijdig te betalen."

Voorbeeldfunctie

De verwijlintresten stijgen het meest bij de Vlaamse instellingen (zie tabel). "De minister moet hen dringend responsabiliseren, want er is een fundamenteel probleem ter zake", zegt Vereeck. "De overheid heeft een voorbeeldfunctie en moet haar facturen op tijd betalen.

Zo niet kan dit leiden tot liquiditeitsproblemen bij bedrijven die goederen of diensten leveren aan de Vlaamse overheid."

Vereeck kreeg recent alvast gelijk van het handelsinformatiebureau Graydon. In een studie had die aangetoond dat de Vlaamse overheid in het tweede kwartaal van dit jaar slechts de helft van haar facturen op tijd had betaald.

© 2012 Concentra