Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vervroegd vertrek onderwijzers kost 55 miljoen (De Tijd, pag. 7 12/06/2013)

12/06/2013 10:19 - Verschenen

In 2013 doen nog 3.980 onderwijzers beroep op de TBS-regeling.

De Vlaamse regering besliste vorig jaar de TBS-regeling - de vervroegde vertrekregeling voor leerkrachten - uit te laten doven. Toch weegt de regeling nog zwaar op de Vlaamse begroting.

De Vlaamse regering besliste bij haar begrotingscontrole begin 2012 om de TBS-regeling voor leerkrachten uit te laten doven. Die 'terbeschikkingstelling' gaf onderwijzers de kans op 58 jaar te stoppen met lesgeven. Voor kleuterleiders was dat 56 jaar. Ze ontvingen dan wachtgeld in afwachting van hun pensioen op 60 jaar. Maar de federale beslissing die pensioenleeftijd te verhogen, verplichte de Vlaamse overheid hetzelfde toe doen met de TBS-leeftijd. Die beslissing botste op veel weerstand bij de onderwijsbonden, maar in mei 2012 bereikten Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) en de onderwijsbonden toch een akkoord. Voor zij die aan de vooravond stonden van een vervroegde uitstap kwam er een overgangsperiode. Kleuterleiders die al 54 jaar zijn en onderwijzers die al 55 jaar zijn kunnen straks nog van het TBS-systeem genieten, maar ze krijgen wel een lager wachtgeld. Bovendien wil de regering leerkrachten aanmoedigen om langer aan het werk te blijven. Hoe later de leerkrachten vertrekken, hoe hoger hun wachtgeld is. Die beslissing is goed nieuws voor de Vlaamse begroting. Dat blijkt uit het cijfers die Vlaams fractievoorzitter Lode Vereeck (LDD) bij minister Smet opvroeg. In 2013 gaat het om een besparing van 23,7 miljoen euro ten opzichte van de kostprijs van het TBS-systeem in 2012. Tegen 2017 gaat het zelfs om een besparing van 62,2 miljoen ten opzichte van de kosten in 2012. Die schatting hangt wel af van het aantal personeelsleden dat instapt in het TBS, waarschuwt Smet. Het lagere wachtgeld kan ertoe leiden dat minder personeelsleden van het systeem gebruik maken. Maar op korte termijn kost het TBS-systeem de begroting nog steeds een flinke duit. De geplande besparing van 5 miljoen euro in 2012 werd niet gehaald. In 2013 wordt nog voor 3.980 onderwijzers wachtgeld betaald. Dat kost de Vlaamse regering dit jaar 54,6 miljoen euro. Tegen 2017 zouden die kosten moeten dalen tot 16,1 miljoen euro. 'Uit deze cijfers blijkt nog eens dat TBS een erg duur systeem is', zegt Vereeck. 'Het is goed dat de Vlaamse regering het heeft afgeschaft, maar die beslissing had al veel vroeger moeten worden genomen. Als dit in 2010 al was gebeurd, zou dat in 2013 40 à 50 miljoen euro hebben opgeleverd. Die middelen hadden bijvoorbeeld kunnen gebruikt worden om de capaciteitsnood in het onderwijs aan te pakken.'

© 2013 Mediafin

Barbara Moens - De Tijd, pag. 7