Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Verkeersbordendatabank van 20 miljoen werkt niet" (Het Belang van Limburg, 11 juni 2012)

11/06/2012 07:24 - Verschenen

- "De Vlaamse regering heeft 20 miljoen euro belastinggeld geïnvesteerd in een nutteloze verkeersbordendatabank." Dat zegt Lode Vereeck (LDD). "Ofwel zet ze het project stop, ofwel wordt het systeem sneller en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Daarnaast moeten ook studiebureaus en aannemers toegang krijgen tot deze databank."

Het was de vorige Vlaamse regering die op 22 oktober 2008 besliste om een grote Vlaamse verkeersbordendatabank te laten ontwikkelen. Die zou het oerwoud aan verkeersborden langs Vlaamse wegen digitaal in kaart moeten brengen om zo tot een efficiënter verkeersbordengebruik en meer verkeersveiligheid te komen. Om de nodige gegevens te verzamelen, doorkruiste een wagen met een panoptische camera twee jaar lang heel Vlaanderen.

Tegen 2010 moesten alle verkeersborden in kaart gebracht zijn. Met de gemeenten werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de gegevens continu te actualiseren. Het project zou 15 miljoen euro kosten.

Lode Vereeck, LDD-fractieleider in het Vlaams parlement, ziet de verkeersbordendatabank steeds meer als het lelijke eendje van de mobiliteitsklas. Wat schort er?

1. VerkeersVeiligheid

"Met de inventarisatie van alle verticale wegsignalisatie in de verkeersbordendatabank wenste de Vlaamse regering de verkeersveiligheid te verhogen, onder andere door het homogeniseren van snelheidszones en het terugdringen van de wildgroei aan verkeersborden", weet Vereeck.

"20 miljoen euro later is van dit alles weinig tot niks in huis gekomen.

Zowel de Vlaamse overheid als de gemeenten blijven steken in het onderzoeken van de bestaande verkeerssignalisatie."

2. kostprijs

Bij de lancering van het idee in 2007 ging toenmalig minister Kathleen Van Brempt (sp.a) nog uit van een kostprijs van 4 miljoen euro. Een jaar later werd dat bedrag al bijgesteld tot 15 miljoen euro.

"In een antwoord op een recente parlementaire vraag gaf minister Hilde Crevits (CD&V) een overzicht van de actuele kost", zegt Vereeck.

"Tot eind 2012 zullen het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap voor Wegen en Verkeer samen 19,2 miljoen euro in dit project hebben geïnvesteerd, of 28 procent meer dan de initieel geschatte kost. De eindkost zal nog hoger liggen vermits de toepassing nog gebruiksvriendelijker en performanter moet worden gemaakt."

3. traag

Al sinds 2010 is bekend dat het ontwikkelde systeem te traag werkt en vaak vastloopt, waardoor gemeentelijke mobiliteitsambtenaren de gegevens nauwelijks actualiseren.

"De minister liet in 2011 een aantal vernieuwingen en verbeteringen aanbrengen", weet Vereeck. "Maar vandaag blijft de traagheid van de databank nog altijd voor problemen zorgen."

4. complex

Een rondvraag bij verschillende lokale mobiliteitsambtenaren leert dat het systeem ook erg gebruiksonvriendelijk is, niet in het minst door de complexe aanmeldprocedures en het feit dat data moeilijk geëxporteerd kunnen worden. Enkele Limburgse mobiliteitsambtenaren hebben de redactie (anoniem) bevestigd dat ze liever 'Google Street View' gebruiken om te achterhalen waar welke verkeersborden staan.

"Vorig jaar hebben de 308 Vlaamse steden en gemeenten samen 3.024 keer aangemeld op de veranderingsmodule van de databank. Dit is minder dan één aanmelding per maand per gemeente.

En aanmelden betekent nog niet dat ze gegevens actualiseren, hé. De doelstelling van de databank was nochtans om een werkinstrument van én voor de Vlaamse steden en gemeenten te zijn", zegt Lode Vereeck.

5. ontoegankelijk

De databank is gefinancierd met belastinggeld en bevat geen gevoelige informatie. "Toch kan ze alleen gebruikt worden door wegbeheerders en gps-fabrikanten", klaagt Vereeck aan. "Het is onbegrijpelijk dat professionelen uit de privésector zoals studiebureaus, aannemers van wegenwerken of softwareproducenten geen toegang hebben tot deze ook voor hen waardevolle informatie."

6. geen actualisatie

Noodzakelijk is dat de databank continu geactualiseerd wordt.

Daarvoor werden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de gemeenten. "Maar dit blijkt niet te gebeuren", zegt Vereeck. "De minister nuanceert het gevaar omdat er toch niet veel borden vervangen moeten worden. Dat is dus zeggen dat het systeem eigenlijk niet nodig was.

Waarom is er dan 19 miljoen euro belastinggeld naartoe gegaan?

Neen, dit getuigt van nonchalant beleid."

Yves Lambrix

© 2012 Concentra