Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vergelijk kostprijs en taken van Vlaamse diplomatie met die in buurlanden (De Tijd, pag. 6, 18/07/2013)

18/07/2013 10:45 - Verschenen

Een centraal aanspreekpunt in Brussel voor alle Vlaamse vertegenwoordigers moet dubbelwerk en inefficiëntie vermijden.
Fractieleider LDD
Lode Vereeck

De oppositiepartij LDD vraagt een studie om de kostprijs van de Vlaamse diplomatie te vergelijken met die van de buurlanden. Dat zegt Vlaams fractieleider Lode Vereeck na een scherpe rapport van de adviesraad SARiV.

De Vlaamse diplomatie is inefficiënt en versnipperd, luidt het strenge oordeel dat de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) velt in een rapport waarover De Tijd vorige week berichtte. Jan Wouters, hoogleraar internationaal recht en voorzitter van SARiV, roept Vlaanderen op om een echte strategie uit te stippelen. Lode Vereeck, fractieleider van de oppositiepartij LDD in het Vlaams Parlement, leidde de versnippering ook al af uit informatie die hij opvroeg bij minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister voor Bestuurszaken en Toerisme Geert Bourgeois (N-VA). In totaal telt Vlaanderen zo'n 120 vertegenwoordigers in het buitenland. 'Het Vlaamse buitenlandse netwerk bestaat niet alleen uit vertegenwoordigers van de Vlaamse regering, de Vlaamse economische vertegenwoordigers en Toerisme Vlaanderen', zegt Vereeck. 'Tel daar ook het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), het Vlaams cultuurhuis De Brakke Grond en de Vlaamse huizen in Osaka en New York bij.' Volgens Vereeck hebben veel vertegenwoordigers een vergelijkbare taak. 'Minister-president Peeters stelt dat er wel een samenwerkingsakkoord is tussen de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering en de Vlaamse economische vertegenwoordigers. Maar ze rapporteren wel aan hun eigen aanspreekpunt. Ik pleit voor een centraal aanspreekpunt in Brussel om dubbelwerk en inefficiëntie te vermijden', zegt de LDD-fractieleider. Ook binnen België en met het federale niveau is meer overleg nodig. Vereeck raamt de kostprijs voor de Vlaamse vertegenwoordigers op 34,7 miljoen euro, of 5 procent meer dan twee jaar geleden. Voorzitter Wouters had het in zijn rapport over 31,3 miljoen euro. 'Veel geld, maar goede diplomatie kan een veelvoud aan inkomsten opbrengen', zegt de LDD'er. 'Het creëert een hefboom voor buitenlandse investering in Vlaanderen en de Vlaamse uitvoer.' Wel vindt hij dat er een studie moet komen om gelijkaardige diensten te kunnen vergelijken met onze buurlanden en concurrenten. De studie moet zowel het takenpakket als de kosten en de resultaten onder de loep nemen. Maar makkelijk lijkt dat niet te zijn, want hoe 'meet' je het werk van diplomatiek overleg? In De Tijd riep David Criekemans, docent buitenlands beleid aan de UA, dinsdag op het debat over de Vlaamse diplomatie aan te zwengelen. Volgens hem is de tijd ook rijp voor een Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken, Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 'Maak een Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de coördinatie van het buitenlands beleid namens de hele regering.'

© 2013 Mediafin