Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vereenvoudig subsidies én fiscaliteit (De Standaard, pag. 42, 23/02/2013)

23/02/2013 11:16 - Verschenen

Veel subsidies en veel belastingen kunnen volgens Lode Vereeck (LDD) niet met elkaar gerijmd worden. Hij laakt de negatieve effecten van het complexe subsidielandschap.

De vennootschapsbelasting leverde de Belgische staat volgens de Nationale Bank vorig jaar 12,8 miljard euro op. Daartegenover staan 10,1 miljard euro uitgaven gecatalogeerd als bedrijfssubsidies. Die verhouding is volgens Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD) om meer dan één reden problematisch: 'De cijfers tonen dat de situatie erger is dan ooit. De overheid probeert via allerlei subsidies de negatieve effecten van de belastingdruk te temperen. Die logica moet dringend herbekeken worden. Vereenvoudig het subsidielandschap én het fiscale landschap.'

Zowel aan fiscale zijde als aan subsidiezijde kunnen de grote bedrijven immers beter optimaliseren dan de kmo's. 'Niet alle grote ondernemingen ontwijken belastingen of speuren actief naar subsidies. Maar ze hebben er wel meer middelen voor.'

Het gevolg is dat sommige bedrijven tweemaal langs de kassa passeren. Enerzijds besparen ze sterk op de vennootschapsbelasting die ze betalen, anderzijds strijken ze een pak subsidies op. Zo kon chemiereus Bayer in 2011 255,8 miljoen euro aftrekken dankzij de notionele interestaftrek, terwijl het 1,5 miljoen euro aan innovatiesteun ontving. Janssen Pharmaceutica trok 153 miljoen euro af en kreeg ruim 7 miljoen euro innovatiesteun.

'Laat het duidelijk zijn, ik ben voor het ondersteunen van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar net daar moet er meer aandacht zijn voor de kmo's. Onderzoek is iets dat kan falen en een groot bedrijf heeft daarvoor de nodige absorptiecapaciteit. Voor een kleinere kmo betekent het misschien het faillissement. En dat terwijl de kmo's veel sterker verankerd zijn dan de multinationals.'

Banen

Een ander pijnpunt is dan ook de koppeling tussen subsidies en banen. Eind vorig jaar presenteerde minister van Innovatie Ingrid Lieten (SP.A) cijfers waaruit bleek dat de innovatiesteun via het IWT in 45 procent van de gevallen voor extra banen zorgt. In 13 procent was er een daling te merken van de werkgelegenheid. De 742.577 euro innovatiesteun aan Ford Genk in 2011 is daar een voorbeeld van. Maar ook Philips geniet al jaren miljoenen euro's steun voor onderzoek, terwijl het bedrijf de tewerkstelling in ons land sterk terugschroeft.

'Er is geen eenvoudige link te leggen tussen steun en tewerkstelling', waarschuwt Veerle Lories, administrateur-generaal van het IWT. 'Vanaf volgend jaar zal het IWT in de beoordeling van de dossiers wel sterker rekening houden met de toegevoegde waarde die de steun kan realiseren als hefboom voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen', aldus Lories. (jfja)

© 2013 Corelio