Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vereeck zoekt steun om mandaat burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter op te splitsen (De Morgen, 05/01/2013)

09/01/2013 15:48 - Verschenen

Lode Vereeck (LDD): 'De combinatie burgemeester-voorzitter verzwakt de taak van de gemeenteraad'

Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) wil dat een burgemeester zijn mandaat niet meer mag combineren met het voorzitterschap van de gemeenteraad. 'Ik hoop steun te vinden bij de andere partijen, om samen het voorstel in te dienen.'

Aanleiding is de installatie van de gemeenteraden van afgelopen week. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is woensdagavond de nieuwe burgemeester eveneens verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad. Een doorn in het oog van heel wat lokale oppositiepartijen. Zo kreeg Bart De Wever (N-VA) in Antwerpen nog de wind van voren van Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Meyrem Almaci (Groen), omdat ook hij de twee functies coördineert. "Dat is alsof Kris Peeters niet alleen minister-president zou zijn, maar ook het Vlaams parlement zou voorzitten. Wij willen een Jan Peumans, meneer De Wever", stelde Almaci. Dat kan perfect, volgens het huidige gemeentedecreet. Dat stipuleert zelfs uitdrukkelijk dat de keuze voor een raadslid dat niet tot het college van burgemeester en schepenen behoort "kan bijdragen tot de versterking van de rol van de gemeenteraad als controlerende instantie". "Met andere woorden", stelt LDD'er Vereeck, "geeft de Vlaamse regering in het decreet aan de combinatie burgemeester-voorzitter de controlerende taak van de gemeenteraad verzwakt." En dus pleit Vereeck voor een aanpassing van het decreet. Daar zou moeten in komen te staan dat de voorzitter geen deel mag uitmaken van het schepencollege en dat de kandidaat-voorzitter evenmin voorgedragen mag zijn als burgemeester of schepen.

© 2013 De Persgroep Publishing