Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Verdubbeling klachten over wegen (Het Belang van Limburg, pag. 5, 18/07/2013)

18/07/2013 10:43 - Verschenen

Kapotte wegen kosten Vlaanderen 652.135 euro aan schadevergoeding

BRUSSEL - De eerste vijf maanden van dit jaar waren er al méér klachten over de staat van onze wegen (4.565 klachten) dan in het hele jaar 2012 (4.225). Of dit ook zal leiden tot meer schadeclaims en uitbetaalde schadevergoedingen, is nog niet duidelijk. In 2012 ging het om 1.691 schadeclaims.

In 610 gevallen werd er ook een schadevergoeding betaald voor een totaal bedrag van 652.135 euro.

Dit blijkt uit antwoorden van minister van Openbare Werken Hilde Crevits op diverse vragen van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD), voor wie het duidelijk is dat de minister nog een lange weg te gaan heeft voor onze wegen terug in orde zijn.

Sinds 2009 kunnen weggebruikers gebreken aan de Vlaamse wegen en potentieel gevaarlijke verkeerssituaties aankaarten bij het Meldpunt Wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Sinds 14 mei 2009, de dag van de lancering van het meldpunt, tot 31 mei van dit jaar waren er in totaal 18.409 meldingen.

De meeste klachten kwamen uit de provincie Antwerpen (6.258 of 33,99%), de minste uit de provincie Limburg (1.770 of 9,61%). 11.509 meldingen (62,5%) gingen over problemen met onze gewestwegen, de andere 6.900 (37,5%) over problemen met gemeentewegen. Dat is opmerkelijk omdat er 6.967 km gewestwegen zijn en ruim 53.000 km gemeentewegen. Ook opmerkelijk is dat er de eerste vijf maanden van dit jaar al 4.565 klachten waren tegen 4.225 voor het hele jaar 2012. Al heeft dat ook te maken met de vernieuwing van de website Meldpunt Wegen.

Een analyse van de klachten leert Lode Vereeck dat de meest klachten betrekking hebben op de staat van het wegdek (62,3%). Daarna volgen klachten over het gevaar van het verkeer (16,2%), de verkeerssignalisatie (15,1%) en de verlichting (10,9%).

Schadeclaims

Wie als gevolg van de slechte staat van een weg of als gevolg van wegenwerken schade oploopt, kan eventueel een schadeclaim indienen bij de wegbeheerder. Voor de gemeentewegen is dat de gemeente waar de weg ligt. Voor gewestwegen is dat het Agentschap Wegen en Verkeer via het Meldpunt Wegen.

In dat geval wordt een schadedossier opgesteld, moet een expert de schade tegensprekelijk begroten en beslist uiteindelijk de juridische dienst van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of de schadeclaim erkend wordt; en dit op basis van een onderzoek naar de concrete en feitelijke omstandigheden van het schadegeval.

In 2012 waren er 1.691 schadeclaims en werd in 610 gevallen een schadevergoeding uitbetaald voor een totaal bedrag van 652.135 euro. Het topjaar was 2011 met 2.336 schadeclaims en 980 schadevergoedingen voor een totaal bedrag van 621.291 euro. Met andere woorden, er waren in 2011 in vergelijking met 2012 meer schadeclaims en schadevergoedingen, maar werd er minder uitgekeerd. Voor Limburg ging het in 2012 om 174 schadeclaims en 64 schadevergoedingen voor een totaal bedrag van 74.463 euro. Voor 2013 zijn er nog onvoldoende gegevens om conclusies te trekken.

 www.meldpuntwegen.be

© 2013 Concentra