Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Verborgen Vlaamse schuld zwelt aan (De Standaard, 9/11/2011)

09/11/2011 09:33 - Verschenen

De Vlaamse regering gaat almaar meer financiële engagementen aan buiten de Vlaamse begroting, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) op vraag van LDD-fractieleider Lode Vereeck. De gewaarborgde schuld stijgt naar 11,9 miljard. De leninglast voor publiek-private samenwerking explodeert zelfs.

De Vlaamse schuld in enge zin zal eind dit jaar uitkomen op ongeveer zeven miljard euro. Dat valt nog mee, vooral omdat tegenover een deel van die schuld ook participaties staan, onder meer in de bank KBC. Bovendien is de Vlaamse begroting vanaf dit jaar in evenwicht, zodat de schuld ook redelijk onder controle blijft.

Maar in de loop der jaren is de Vlaamse regering ook een reeks financiële engagementen aangegaan die buiten de officiële schuld worden gehouden, en die cijfers zijn fors aan het stijgen. Dat blijkt uit de antwoorden van Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) op vragen van LDD-fractieleider Lode Vereeck.

Naast de officiële schuld geeft de Vlaamse regering onder meer ook waarborgen op de schuld van andere overheden en overheidsinitiatieven. Die gewaarborgde schuld is tussen 2008 en 2011 gestegen van 7,8 miljard euro naar 11,9 miljard.

Tot voor kort werd het risico dat die waarborgen aangesproken moeten worden, erg laag ingeschat. Maar de perikelen van de Gemeentelijke Holding bewijzen dat er wel degelijk een gevaar bestaat. De gewaarborgde schuld stijgt vooral door het Vlaamse beleid voor sociale huisvesting, investeringen en economische steunmaatregelen.

Ook dat is niet zonder risico. Recent bleek nog uit de ervaringen van het Vlaamse Innovatiefonds (Vinnof) dat risicokapitaal ook verloren kan gaan (DS 7 november). Het Vlaams Woningfonds heeft dan weer te kampen met financiële problemen.

Behalve de gewaarborgde schuld valt ook de pps-schuld buiten het officiële schuldcijfer. Hier zijn het privébedrijven die de lening aangaan, maar via publiek-private samenwerking (pps) is het de Vlaamse overheid die de leninglasten draagt, via beschikbaarheidsvergoedingen die aan de privépartners worden betaald.

Het bedrag van die beschikbaarheidsvergoedingen explodeert. In 2009 ging het nog maar om 33 miljoen. In 2014 zal het bijna tien keer meer zijn, met 297,5 miljoen euro. Dat heeft alles te maken met een reeds goedgekeurde projecten, goed voor een investering van 2,5 miljard euro, die nu op kruissnelheid komen.

'Dit geeft een totaal vertekend beeld van de schuldpositie van Vlaanderen', besluit Lode Vereeck.

'Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, heeft gelijk, maar om de verkeerde reden. De schuldpositie van de Vlaamse overheid is helemaal niet zo rooskleurig als de officiële schuld doet vermoeden. We moeten steeds meer rekening houden met deze twee snelstijgende maar verdoezelde elementen. Daarom moeten we dringend overschotten beginnen boeken op de begroting, anders schuiven we de factuur alleen maar naar de volgende regering door.'

Dat is overigens ook het oordeel van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV). Die zei in een begrotingsadvies dat het begrotingstraject van de Vlaamse regering 'niet strookt met een duurzaam begrotingsbeleid' en raadde aan om vanaf 2012 overschotten te boeken.

© 2011 Corelio