Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Van kwaad naar erger - De cijfers tonen aan dat ook de gecorrigeerde miserietaks niet deugt (De Morgen, 7 mei 2012)

07/05/2012 07:27 - Opinie

Scheidende koppels dreigen binnenkort een extra rekening van duizenden euro's gepresenteerd te krijgen. De Vlaamse regering wil immers de 'verdeelbelasting' die verschuldigd is bij onder andere de inkoop van de gemeenschappelijke woning door een van de ex-partners, meer dan verdubbelen.

De regering probeert zo 40 miljoen euro meer belastingen te innen om haar begroting in evenwicht te krijgen. Dit is een cynische beslissing als je weet dat een echtscheiding op zich al een zware emotionele en financiële dobber is. Extra belastingen kan je dan missen als kiespijn. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat echtscheiding steeds vaker tot bittere armoede leidt. De 'miserietaks 2.0' leidde dan ook tot een storm van protest in het Vlaams Parlement en in de media. Eén meerderheidspartij sloot zich openlijk aan bij het groeiende maatschappelijk verzet. De sp.a-fractie liet bij monde van collega-fractieleider Bart Van Malderen weten dat ze de taks ook sociaal onrechtvaardig vond. Een moedige houding waarbij een standpunt werd ingenomen dat indruiste tegen de regering en zelfs de eigen sp.a-ministers die de perverse maatregel mee hadden goedgekeurd. Maar dat was zonder de waard gerekend: minister-president Kris Peeters wilde koste wat kost zijn vermeend leiderschap tonen en de socialisten in het zand doen bijten. Gesteund door CD&V en N-VA werd sp.a beschuldigd van 'deloyaal' gedrag en tot een smadelijke capitulatie gedwongen. Van Malderen werd tot de orde geroepen en zat als een geslagen hond op de persconferentie, waar Peeters als enige het woord voerde. De minister-president had gezegevierd. Op korte termijn. De gebeurtenissen tonen pijnlijk scherp aan dat de politiek niet ten dienste staat van de burger, maar van zichzelf. Scheidende koppels zijn de speelbal in een cynisch machtsspel binnen de Vlaamse regering, waarbij de 'miserietaks' de aanleiding maar niet de inzet van het debat is. Hoe anders valt dit verfoeilijke voorstel te verklaren waarbij de taks niet stijgt van 1 naar 2 procent, maar naar 2,5 procent - weliswaar met correcties voor ex-koppels met kinderen. Vlaams begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA) berekende dat de verhoging naar 2,5 procent nodig is om de sociale correcties (vrijstelling van 50.000 euro plus 20.000 euro per kind) te compenseren. Die correcties zouden de Vlaamse schatkist immers zo'n 20 miljoen euro kosten. Goed voor 8.000 echtscheidingen met 2,5 kinderen, vertelde hij aan een verbijsterde commissie. Vrijdag heeft het Rekenhof die berekeningen naar de prullenmand verwezen want de 6.560 scheidende koppels in Vlaanderen waarvan één ex-partner het huis overkoopt, hebben gemiddeld slechts 1,1 kind. Anders gezegd: de Vlaamse regering overschat het aantal kinderen waardoor de sociale correcties beperkt zullen blijven tot 11,5 miljoen euro. In feite is het aangepaste voorstel (2,5 procent) dus een nieuwe belastingverhoging bovenop de eerdere belastingverhoging (2 procent). Kortom, het gaat van kwaad naar erger want de gecorrigeerde verdeeltaks is nog slechter dan het origineel. De leugenachtige communicatie van de meerderheid, die de mensen wil laten geloven dat de 'miserietaks' sociaal is geworden, is een sterk staaltje volksverlakkerij. Eenvoudige rekensommetjes leren immers dat de 'miserietaks 2.5' vooral veel geld kost aan een gemiddeld gezin met een gemiddelde woonst. Met één kind en een huis ter waarde van 250.000 euro bedraagt de Vlaamse 'scheidingstaks' nu 4.500 in plaats van 2.500 euro. Voor koppels zonder kinderen (ongeveer 2.400 echtscheidingen) loopt de factuur op tot 5.000 euro. Pas vanaf het zesde kind betaalt men minder, maar dit betreft slechts 0,1 procent van alle echtscheidingen.

Nultarief

De oppositie blijft intussen hameren op het immorele karakter van deze taks tot zolang de Vlaamse regering dit ook inziet. Het nieuwe ontwerp is reeds naar de Raad van State. En morgen, dinsdag 8 mei vinden er nieuwe hoorzittingen plaats waarin experten - naast de juiste cijfers over het aantal en de samenstelling van de getroffen gezinnen - de juridische haalbaarheid van de 'miserietaks 2.5' bespreken. De Federale Overheidsdienst Financiën is gevraagd naar de haalbaarheid van de inning, meer bepaald de controle op de kortingen. Ons doel is het nultarief want op miserie hef je geen belastingen. De volledige afschaffing van de miserietaks is perfect mogelijk. Geen zinnig mens in Vlaanderen gelooft dat er geen 32,8 miljoen alternatieve besparingen te vinden zijn op een budget van 26.600 miljoen euro. Vorige week kondigde de Nationale Bank van België nog aan dat de economie groeit met 0,3 procent, goed voor 55 miljoen extra inkomsten voor Vlaanderen. Ik doe dan ook een oproep aan de Vlaamse regering om de miserietaks te schrappen. Toon uw groot hart, Kris.

Lode Vereeck is fractieleider LDD in het Vlaams Parlement

© 2012 De Persgroep Publishing