Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Twintig jaar innovatiebeleid haalt Europese norm niet (De Tijd, 10/11/2011)

10/11/2011 11:18 - Verschenen

Het vlaggenschip van het Vlaamse innovatie- beleid, het IWT, viert vandaag zijn 20ste verjaardag. Het mooiste cadeau dat het IWT zich kon wensen, is wellicht het halen van de Europese innovatienorm van 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar dat cadeau is het IWT niet gegund.

Nochtans is de subsidiepot van het IWT, voluit Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, de afgelopen twee decennia fors gestegen (zie grafiek). Toen de instelling in 1992 het licht zag, had ze 42 miljoen euro te verdelen. Dat bedrag werd tot de millenniumwisseling slechts licht verhoogd, maar kwam toen in een stroomversnelling terecht dankzij de Lissabonstrategie van de Europese Unie. Die strategie bepaalt dat Europa de innovatiefste economie ter wereld worden. Sindsdien worstelt Vlaanderen met de Lissabonnorm, die bepaalt dat 3 procent van het bbp naar onderzoek en ontwikkeling (O&O) moet vloeien. Daarvan moet de overheid 1 procentpunt bijdragen en de bedrijfswereld 2 procentpunten.

Om de Lissabonstrategie toe te passen, werd het Vlaamse innovatiebudget fors opgetrokken. In het begin van het nieuwe millennium bedroeg het budget al bijna vijf keer meer dan bij de opstart.

Maar na het uitbreken van de crisis snoeide de Vlaamse regering fors in de innovatie-uitgaven. De besparingen leidden vorig jaar zelfs tot een betalingsachterstand van het IWT van 60 miljoen euro en een scherpe kritiek van het Rekenhof aan het adres van de Vlaamse regering.

Hoewel minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) bezig is met een inhaalmanoeuvre, is de 1 procentnorm nog lang niet in zicht. De Vlaamse regering heeft de oorspronkelijke deadline van 2010 naar 2014 verschoven, maar ook die lijkt twijfelachtig. De oppositie vindt de beloftes te vrijblijvend en pleit fervent voor een wettelijke verankering van het groeipad voor innovatie. Dat idee werd eerder al naar voren geschoven door de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie. 'Zonder extra begrotingsinspanning zullen we ook de nieuwe deadline missen', maakt LDD-fractieleider Lode Vereeck zich sterk.

Technologie

Het innovatie- instituut is ook inhoudelijk veranderd. Oorspronkelijk gaf het IWT vooral subsidies aan bedrijven voor technologische vernieuwing. Maar sinds 1992 is het aandeel bedrijfssubsidies van 70 procent naar 44 procent gezakt. Tegenwoordig nemen onderzoeksinstellingen een steeds grotere hap uit het budget.

Na verschillende klachten van ondernemersorganisaties over het forse aandeel van de grote bedrijven, wordt er ook meer aandacht besteed aan kmo's, clusters van bedrijven en aan de samenwerking tussen universiteiten, bedrijven en andere kenniscentra.

De focus op technologie is verruimd tot 'kennis- opbouw met het oog op toegevoegde waarde om allerlei maatschappelijke problemen het hoofd te bieden'.

l Vlaams innovatie-instituut IWT blaast 20 kaarsjes uit l Stevige groei budget onvoldoende voor EU-norm

© 2011 Mediafin