Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Torfs krijgt met voorstel ook politiek niet echt mee (De Morgen, pag. 7, 13/08/2013)

13/08/2013 10:35 - Verschenen

Rik Torfs, rector van de KU Leuven en in een recent vorig leven CD&V-politicus, zou de resultaten van de studenten in het hoger onderwijs graag willen linken aan hun middelbare school. Op die manier hoopt hij de slaagkansen in dat hoger onderwijs te verhogen.

Maar zelfs binnen zijn eigen (ex-)partij is het enthousiasme daarvoor niet gigantisch groot. "Het is een mogelijke denkpiste, maar ik ben niet overtuigd dat dat dé oplossing is", zegt onderwijsspecialist van CD&V Jos De Meyer. "Wat ik wel zie zitten, is een oriëntatieproef aan het einde van het middelbaar. Die kan samen met het advies van de klassenraad richting geven aan de keuze van de student." N-VA zit helemaal op dezelfde lijn. Ook zij zien het voorstel van Torfs niet helemaal zitten. "Dan hou je te weinig rekening met de beginsituatie van een leerling wanneer hij het middelbaar onderwijs aanvat. Wij zijn veel meer voor een individuele aanpak, met een oriëntatieproef. Wat ons betreft zou die proef zelfs bindend mogen zijn. Het lage slaagpercentage kost de maatschappij heel veel." In het masterplan secundair onderwijs is zo'n proef, ijkingsproef wordt ze daar genoemd, effectief al voorzien. Die zal niet-bindend en niet-verplicht zijn. Voor sp.a is dat eigenlijk al te laat. "Leerlingen zouden beter voor ze naar het vijfde middelbaar gaan zo'n test afleggen. Dan kunnen ze kijken hoe ver ze staan ten opzichte van de opleiding dat ze willen gaan volgen. Alleen maken leerlingen hun studiekeuzen pas veel later", beseft Kathleen Deckx de moeilijkheid van haar voorstel. Boudewijn Bouckaert (LDD), voorzitter van de commissie Onderwijs, staat wel volledig aan de kant van Torfs. "Het zou de transparantie ten goede komen, er is niks mis met het kennen van de kwaliteit van een school, en tegelijkertijd zal blijken dat bepaalde richtingen uit het secundair helemaal niet afgestemd zijn op opleidingen uit het hoger onderwijs." Bouckaert meent wel dat er met die gegevens erg genuanceerd omgesprongen moet worden. "Goed kaderen zal een absolute noodzaak zijn." LDD'er Boudewijn Bouckaert is zowat de enige die wel echt te vinden is voor het plan van Torfs

© 2013 De Persgroep Publishing