Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

“TINA-fonds kan enkel slagen als O&O-beleid wordt versterkt”

20/01/2011 13:35 - Persbericht

Eind 2010 richtte de Vlaamse regering het TINA-fonds op. Met dit fonds wil de Vlaamse regering de Vlaamse economie transformeren. In de Commissie Economie heeft Lode Vereeck vandaag minister Lieten hierover ondervraagd. LDD meent dat het TINA-fonds principieel een goed instrument is, maar ziet heel wat pijnpunten die het slagen van het fonds hypothekeren. Zo schiet het recurrent innovatiebeleid tekort, zijn de investeringscriteria te beperkend en is er onvoldoende aandacht voor het faciliteren van open innovatie. Bovendien zal het fonds opnieuw aanleiding geven tot 200 miljoen euro extra schuld.

Lode Vereeck: "Het TINA-fonds zal niet investeren in individuele bedrijven, maar in consortia van bedrijven, onderzoeksinstellingen, kenniscentra en andere investeerders. Ik vind dit een goede benadering: door werken op consortiumniveau kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen leren van elkaars know-how en ervaringen. Een schoolvoorbeeld hier van is Silicon Valley. Ook is het positief dat de sectoren zelf projecten kunnen voorstellen. Het is immers niet aan de overheid om hier initiatief te nemen. De overheid moet enkel faciliteren."

Toch ziet LDD een aantal pijnpunten die het slagen van het TINA-fonds hypothekeren. Vooral het recurrente O&O-beleid dient versterkt te worden. Er moet een groeipad worden voorzien voor het budget, alsook moet het instrumentarium worden vereenvoudigd.

Lode Vereeck: "Het opzet van TINA kan enkel lukken met een goed O&O-beleid aan de basis, gericht naar de individuele bedrijven en kennisinstellingen. Op dit punt schiet deze Vlaamse regering grandioos tekort. Door de besparingen op O&O werd de innovatiekracht van bedrijven en onderzoeksinstellingen zwaar aangetast. Bovendien wordt de complexiteit van het instrumentarium niet aangepakt. Zolang het recurrente O&O-beleid niet wordt versterkt, zullen zelfs 10 fondsen niet kunnen zorgen voor een economische transformatie. Dat is de harde realiteit."

Volgens minister Lieten moeten de investeringen van het TINA-fonds kaderen binnen de zogenaamde Vlaamse speerpuntdomeinen. Voor LDD is dit een onzinnige voorwaarde. Deze voorwaarde houdt immers in dat projecten met strategisch en innovatief potentieel, maar die niet kaderen binnen de speerpuntdomeinen, niet in aanmerking komen voor een investering vanuit het TINA-fonds.

Lode Vereeck: "Hierdoor dreigt Vlaanderen strategische innovaties met het badwater weg te gooien. Ook is er te weinig aandacht voor het feit dat open innovatie een weinig ingeburgerde praktijk is. Daarnaast is het evenmin een goede beslissing om het fonds te financieren met bijkomende schuld, terwijl goede alternatieven beschikbaar zijn. De Vlaamse overheid heeft een participatie van bijna 300 miljoen euro in de beursgenoteerde vennootschap GIMV. Bovendien wachten 190 miljoen euro Vlaamse cash op een investeringsbestemming in het XL-fonds. Ondertussen wordt 200 miljoen euro schuld aangegaan voor het TINA-fonds. Dit is geen goed financieel beheer.  Gelet op de oplopende Vlaamse schuld moeten keuzes gemaakt worden. Maar dit is niet het sterkste punt van deze regering."

Reacties op "“TINA-fonds kan enkel slagen als O&O-beleid wordt versterkt”"

Vernaeve Jozef
20/01/2011 18:42
Voorzitter dit is recht in de roos . Inderdaad men moet maar een fonds hebben en inderdaad O&O moet vooral vanuit de bedrijven komen en niet vanuit de overheid . Die denkt alleen maar aan het afleiden van de fondsen naar hun dada's - De lijn, de NMBS, Electrabel ( intercommunales ) dus zolang men de syndicaten, mutualiteiten en andere lobbies laat de lakens uit delen is men fout bezig .

Dit moet vanuit academici en vooral de bedrijven zelf komen en daar moeten inderdaad O&O risico's gewoon door de overheid worden gedragen en dat kan perfect via het GIMV .

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*