Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Tax Shelter voor Brecel en co (Het Belang van Limburg 24 april 2012)

24/04/2012 14:10 - Verschenen

BRUSSEL - Het Vlaams topsportbeleid vertoont een aantal hiaten waardoor topsporters als Luca Brecel (snooker), Jean-Pierre Bauwens jr. (boksen) en Kenny Belaey (trial) niet in aanmerking komen voor een topsportcontract en betoelaging. "Een Tax Shelter, zoals die al bestaat in de audiovisuele sector, kan hier de oplossing bieden", zeggen LDD-parlementsleden Lode Vereeck en Ulla Werbrouck.

"Het is niet makkelijk om een carrière uit de grond te stampen. Zeker financieel niet. De mensen verkijken zich vaak op het prijzengeld. Voortdurend reizen en op hotel leven kost heel veel geld." Dat zeiden de ouders van Maasmechelaar Luca Brecel (17), de eerste Belg én de jongste speler ooit op het WK snooker, in onze weekendkrant.

"Door hiaten in het huidige topsportbeleid worden bepaalde Vlaamse topsporters gediscrimineerd", zegt Ulla Werbrouck. "Ik denk niet alleen aan snookerwonder Luca Brecel, maar ook aan bokstalent Jean-Pierre Bauwens junior, wereldkampioene boksen Delfine Persoon of negenvoudig wereldkampioen trial Kenny Belaey. Zij zijn topsporters die door hun unieke sportprestaties op wereldniveau Vlaanderen mee op de internationale sportkaart hebben gezet. Ondanks deze unieke prestaties en hun financiële injecties worden ze financieel niet ondersteund door de Vlaamse overheid."

Vlaanderen geeft topsporters vandaag een tewerkstellingscontract mits ze aan criteria voldoen (prestaties) en mits ze actief zijn in een van de 27 sporten die op de topsporttakkenlijst staan. Zeilen, snowboarden, handboogschieten, jiujitsu, taekwondo, rolschaatsen en korfbal staan bijvoorbeeld wel op die lijst, maar boksen, snooker en trial niet. Voorts kunnen deze sporters aanvullende subsidies aanvragen (bijvoorbeeld voor een trainer) voor de voorbereiding van of deelname aan internationale wedstrijden, EK's, WK's en Olympische Spelen. "De sporttakken die niet op de topsporttakkenlijst staan beschikken bijgevolg niet over een erkende topsportfederatie, waardoor de topsporters ook deze subsidies mislopen", zegt Vereeck, die wel meegeeft dat er uitzonderingen op deze regel bestaan. "Om het discriminerend subsidiesysteem weg te werken, hebben we vier voorstellen voor minister Muyters."

1. Topsporttakkenlijst afschaffen
Werbrouck: "Een topsporter moet subsidies kunnen krijgen op basis van zijn prestaties en niet op basis van de sportdiscipline die hij beoefent. Nederland doet dat, met resultaat."

2. Selectiecriteria verstrengen
Vereeck: "De selectiecriteria op basis waarvan topsporters in aanmerking komen voor een topsportcontract en dus betoelaging, moet strenger. Vandaag hebben heel wat topsporters een topsportcontract terwijl ze weinig tot geen prestaties leveren. Net zoals in Nederland moet een contract jaarlijks geevalueerd en eventueel verstrengd worden."

3. Sportfederaties loskoppelen
De LDD'ers vinden ook dat topsporters moeten worden losgekoppeld van de sportfederaties. "Het is logisch dat een sportfederatie geen zware inspanningen zal leveren om een topsportfederatie te worden als het slechts over één topsporter beschikt", zegt Werbrouck. "Maar dat brengt de financierbaarheid van de loopbaan van een topsporter wel in het gedrang. Het kan niet dat die benadeeld wordt wegens de sportfederatie waarvan hij lid is."

4. Tax Shelter invoeren
"Omdat Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) geen oren heeft naar onze voorstellen en hij zijn topsportbeleid pas wil aanpassen na de Olympische Spelen die deze zomer in Londen plaatsvinden, willen wij de Tax Shelter voor topsporters invoeren. Die bestaat al in de audiovisuele sector", zegt Vereeck. "Dus geen extra subsidies, wel een fiscaal gunstregime waarbij de private sector kan investeren in individuele topsporters zoals Brecel of Bauwens junior."

Bij die Tax Shelter kan een Belgische vennootschap 150% van het geïnvesteerde bedrag van zijn belastingen aftrekken. "Let wel, dit kan alleen voor topsporters die in Vlaanderen wonen, en die geen topsportcontract of aanvullende subsidies genieten. Zij moeten ook topsportresultaten kunnen voorleggen die beoordeeld worden door de Taskforce Topsport van het Bloso", zegt Vereeck. "De topsporter kan het geïnvesteerde bedrag - we denken aan een maximumbedrag van 100.000 euro - gebruiken voor opleiding, een trainer, stagekosten, reis- en verplaatsingskosten, een minimaal maandelijks leefloon, enzovoort." De LDD'ers vinden de Tax Shelter interessanter dan de traditionele sponsoring. "En niet alleen vanwege de hogere aftrekbaarheid, maar het gebeurt meer dan eens dat de fiscus de kosten van een sponsorcontract verwerpt in het aanslagbiljet van de investeerder."

Yves LAMBRIX
© 2012 Concentra