Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Studietoelage te laat aangevraagd? Pech gehad (Het Laatste Nieuws, pag. 2 04/04/2013)

04/04/2013 09:12 - Verschenen

OMBUDSMAN VERBOLGEN OVER "ONWIL" VLAAMSE REGERING

2.861 gezinnen zijn hiervan de dupe, de zwakste eerst.
We vragen Pascal Smet mild te zijn voor hen
Ik wik doorgaans mijn woorden, maar hier gaat Vlaanderen op schrijnende manier in de fout.

De Vlaamse ombudsman Bart Weekers is "verbolgen" over wat hij "de schrijnende onwil van de Vlaamse regering" noemt. Die wil geen studietoelagen toekennen aan rechthebbenden die hun aanvraag enkele weken te laat hebben ingediend. "Duizenden gezinnen zijn hiervan de dupe, de zwakste eerst", zeggen Groen en LDD. Zij vragen de Vlaamse overheid om mild te zijn. Maar onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) houdt het been stijf. "Waar dienen anders deadlines voor?"

Het onderwijsjaar loopt al bijna op zijn laatste benen. Toch wachten nog altijd een pak gezinnen op de toelage waarop ze volgens hun inkomen recht hebben, maar waarvoor ze de aanvraag te laat hebben ingediend. Dat er in 2012 zoveel laatkomers waren, komt doordat de overheid de uiterste datum voor een geldige aanvraag toen met één maand heeft vervroegd, van eind juni naar begin juni. Ze heeft die nieuwe deadline duidelijk bekendgemaakt. De grote meerderheid van de rechthebbenden heeft zijn aanvraag dan ook netjes tijdig ingediend, maar zowat drieduizend gezinnen kwamen enkele dagen, weken of een maand te laat, door onwetendheid of nonchalance. Zij wachten nu vergeefs op een bedrag dat varieert van een paar honderd euro tot vele duizenden euro's. Dat zij op de blaren zitten, is volgens de Vlaamse ombudsman "een navrante fout van de overheid" en volgens de parlementsleden Elisabeth Meuleman (Groen) en Boudewijn Bouckaert (LDD) "een schande". Bart Weekers, ex-auditeur bij de Raad van State en sinds 2010 ombudsman, is naar eigen zeggen verbolgen. "Ik wik doorgaans mijn woorden, maar hier gaat Vlaanderen op een schrijnende manier in de fout. Dat de overheid zich wel eens vergist, daar til ik niet zwaar aan. Maar dat ze talmt en zelfs weigert om die vergissing recht te zetten, vind ik niet kunnen. Als het aantal laattijdige aanvragen vier keer hoger ligt dan anders, dan zou het van wijs bestuur getuigen om die mensen alsnog te geven waarop ze recht hebben. Dat kost geen fortuin. Helaas blijkt het geen kwestie van onkunde te zijn, maar van onwil." De ombudsman heeft de Vlaamse overheid aanbevolen om de 2.861 aanvragers van juni 2012 alsnog hun toelage toe te kennen. "Uitzonderlijk en eenmalig", preciseert hij.

'Niet onze fout'

Maar daar gaat de Vlaamse regering niet op in. "Wij willen iedereen een gelijke behandeling garanderen", zegt de woordvoerder van minister Smet. "Waar dienen deadlines anders voor? Iedereen was op de hoogte of had op de hoogte moéten zijn, want we hebben over die nieuwe datum intensief gecommuniceerd, specifiek naar de doelgroep van rechthebbenden, via e-mail of per post. Dat heeft gewerkt, want eind mei 2012 hadden al 32.000 mensen hun aanvraag ingediend, tegen 12.000 mensen een jaar eerder. Het zijn dus uitzonderingen die te laat zijn gekomen. Jammer, maar niet onze fout." Parlementslid Elisabeth Meuleman betwist niet dat de overheid goed gecommuniceerd heeft. "Op dat vlak heeft ze zich niets te verwijten", zegt ze. "Als we de Vlaamse meerderheidspartijen vragen om die 2.861 gezinnen alsnog te vergoeden, dan is het dus niet omdat we Pascal Smet schuld willen doen bekennen. Bekijk het als een dringende vraag om mild te zijn voor een kwetsbare bevolkingsgroep. Er zullen altijd mensen zijn die helaas geen oog hebben voor zo'n nieuwe regeling, of die de papiermolen niet de baas kunnen. Net daarom pleiten wij voor de automatische toekenning van die toelagen. Die staat trouwens in het regeerakkoord - Frank Vandenbroucke pleitte daar in zijn tijd al voor. Maar het is van twee dingen één: je kan niet geloofwaardig ijveren voor automatische toekenning van sociale rechten en tegelijk mensen ongenadig pakken op twee weken vertraging. 't Is een schande." Meuleman en Boudewijn Bouckaert gaan dus opnieuw het voorstel van decreet indienen dat ze vorig jaar in september al op tafel gooiden. Toen werd er niet over gestemd, omdat de meerderheid beloofde met een eigen voorstel tot vergoeding te komen. "Nu dat uitblijft, gaan we sp.a, N-VA en CD&V voor de keuze stellen tussen mildheid of hardvochtigheid."

© 2013 De Persgroep Publishing

Jan Segers - Het Laatste Nieuws, pag. 2