Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Studiekosten rond Noord-Zuid nu al 8 miljoen euro (Het Belang van Limburg pag. 4 27/05/2013)

27/05/2013 10:11 - Verschenen

Veiligheidsmaatregelen kosten 3,42 miljoen euro

BRUSSEL - De studie- en advieskosten voor de Noord- Zuid in Limburg hebben al 8 miljoen euro gekost. Dat heeft Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) geantwoord op de parlementaire vraag van Lode Vereeck (LDD).

Inclusief kleine aanpassingswerken op het huidige tracé lopen de kosten op tot net geen 11,5 miljoen euro.

Op 2 april vernietigde de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) en de plan-MER voor de nieuwe omleidingsweg van de Noord- Zuidverbinding in Houthalen- Helchteren. Daardoor kan het omleidingstracé dat de Vlaamse regering op 3 oktober 2008 goedkeurde, niet worden aangelegd.

Het dossier sleept al 40 jaar aan in Limburg. De eerste doorbraak kwam er in februari 2001, toen Vlaams minister-president Patrick Dewael en zijn minister Steve Stevaert voorstelden het huidige tracé 5 kilometer te ondertunnelen tussen Houthalen en Helchteren. In april 2005 legde Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters dat tracé definitief vast: onder de Grote Baan zouden tunnels komen.

Maar na een kosten-batenanalyse besliste Peeters' opvolger, huidig minister Hilde Crevits, in oktober 2008 voor de omleidingsweg. Het zijn die plannen die de Raad van State recent heeft vernietigd.

8 miljoen euro

De kosten voor diverse studie- en adviesopdrachten voor de Noord- Zuid zijn sinds 2001 al opgelopen tot 8 miljoen euro. Dat bedrag is grotendeels opgehoest door de nv Via-Invest, de dochtervennootschap van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) die de missing links in Vlaanderen moet wegwerken. 3 Grootste kost tot nog toe is de N715 projectstudie waarin ook het GRUP, de plan-MER en het ruimtelijke veiligheidsrapport zijn opgenomen. Die kostprijs bedroeg 6,65 miljoen euro. 3 Voor communicatie en overleg werd al 753.826 euro uitgetrokken.

Daarnaast zijn er 'kleinere' posten: 3 haalbaarheidsstudie: 252.890 euro 3 advertenties, mediaruimte en brochures: 45.064 euro 3 studie over landschappelijke inpassing van het tracé: 70.470 euro 3 fotomontages en geografische 3D-simulaties: 8.586 euro 3 landbouwgevoeligheidsanalyse: 7.765 euro 3 De kosten voor juridisch advies zijn niet bekend.

Maatregelen

Het Vlaamse gewest heeft niet gewacht op de definitieve plannen van de Noord-Zuid om Houthalen- Helchteren veiliger te maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

Zo werd de verkeersveiligheid en de doorstroming van de Grote Baan al op korte termijn verbeterd met zeven bijkomende ingrepen. De kost van deze maatregelen bedroeg 3.424.900 euro. "Dit dossier moet zo snel mogelijk worden rechtgetrokken", vindt Lode Vereeck. "De bal ligt in het kamp van de Vlaamse regering, die de juridische fouten in dit dossier snel moet rechtzetten.

Een oplossing is immers van levensbelang voor Houthalen levensbelang voor Houthalen en Helchteren en voor het noorden van Limburg."

© 2013 Concentra

Yves Lambrix - Het Belang van Limburg, pag. 4