Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Interviews

"Stop het importeren van de armoede"

08/10/2009 12:44 - Interview - Inburgering - Vlaams - Federaal - Asiel en migratie

'Hoofddoek of blinddoek?' Met die retorische vraag maakt Jean-Marie Dedecker brandhout van de migratie en van de veroveringsdrang van de islam in Europa. Gazet van Antwerpen las zijn nieuwe boek als eerste. Een interview.

"We moeten stoppen met het importeren van de armoede via onze sociale zekerheid en terug naar een gedurfde bestrijding van de criminaliteit."

Morgen presenteert Jean-Marie Dedecker Hoofddoek of blinddoek - de migratie ontsluierd aan de rest van de wereld. U krijgt vandaag al een inkijk in het boek, dat een beenharde analyse maakt van de migratie van moslims en de manier waarop onze politici daarmee zijn omgegaan.

"Hun houding was en is er een van pappen en nathouden", zegt Dedecker. "Het is de hoogste tijd dat we het roer omgooien, want het is vijf voor twaalf."

De 57-jarige pletwals uit Oostende ziet er een stuk beter uit dan rond de verkiezingen in juni, toen zijn partij 7,62 procent van de stemmen behaalde. Dat was niet niks, maar iedereen had minstens tien procent verwacht. Dedecker zelf scoorde in West-Vlaanderen weliswaar 54.921 voorkeurstemmen, maar in andere provincies was de oogst mager.

Jean-Marie Dedecker: "Ik was leeg na de verkiezingen, ik had behoefte aan geestelijke herbronning en heb in alle stilte dit boek afgewerkt. Nu zijn mijn batterijen weer helemaal opgeladen. Het was een kwestie van - hoe zeg je dat? - 'reculer pour mieux attaquer' (achteruitgaan om beter aan te vallen, red.).

Dit boek werd verwacht in de aanloop naar de verkiezingen. Kwatongen beweren dat u het hebt ingehouden omdat de harde inhoud ervan een ministerpost onmogelijk zou maken. Klopt dat?

Nee, ik heb nooit rekening gehouden met regeringsdeelname. Mijn boek was gewoon nog niet af. Het is ook veel dunner dan ik aanvankelijk van plan was. Naast het gedeelte over de samenleving heb ik ook analyses gemaakt van de ecologie en de economie. Maar omdat ik Jambers niet ben en omdat ik denk dat de mensen geen boeken van zevenhonderd bladzijden willen lezen, heb ik mijn werk in drie delen gehakt. Het tweede deel is bestemd voor onder de kerstboom, deel drie komt later. Samen vormt mijn trilogie een nieuwe kijk op de wereld van morgen, die er helemaal anders zal uitzien.

Een half jaar geleden publiceerde Filip Dewinter Inch'Allah, zijn waarschuwing tegen de islamisering. Wat is het verschil met uw boek?

Dewinter wil de migranten weg en de grenzen dicht. Ik zeg dat dit niet meer kan. Voor mij zijn migranten welkom mits ze willen presteren, niet om te profiteren. Maar er zijn ook overeenkomsten tussen de beide boeken. Allebei gaan ze over de bedreiging van onze westerse waarden, over het dhimmi-gedrag van onze bewindvoerders (dhimmi's zijn niet-moslims die zich onderwerpen aan het islamitisch recht, red.) en over de opmars van de islam in Europa. Maar mijn stijl is anders dan die van Dewinter. Ik besef dat ik me blootstel aan veel kritiek en ik weet dat ze zullen proberen om mij terug in de hoek van het VB te drukken. Daarom heb ik mijn boek geschreven als een doctoraatsthesis, elke stelling is onderbouwd met cijfers en bewijzen. Ik heb dertig standaardwerken uitgevlooid, waaronder de Koran. Het was een titanenwerk.

Vat het eens samen in enkele zinnen?

(denkt na en begint te bladeren) Het toont aan dat de migratie ons veel kost en weinig of niets opbrengt. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar ook over geestelijke waarden. Het gaat ook over de bedreiging van de scheiding tussen Kerk en Staat. Verder bewijs ik dat zeventig procent van onze criminaliteit te maken heeft met allochtonen en dat zestig procent van de sociale huisvesting in onze steden wordt bezet door vreemdelingen. Na die vaststellingen pleit ik voor de laïcité - een absolute scheiding van Kerk en Staat zoals in Frankrijk - en voor een moreel Esperanto, een onaantastbaar pakket van Europese normen en waarden.

Dewinter raamde de kosten van de migratie op twee miljard euro per jaar. U mikt nog veel hoger.

Ja, want ik heb niet alleen de kosten van onze verzorgingsstaat ingecalculeerd, maar ook de kosten van de overheid voor het afhandelen van de migratie. Een voorbeeld: zeventig procent van onze gevangenen zijn allochtonen en elke gevangene kost honderd euro per dag. Hetzelfde voor de werkloosheidsuitkeringen: 1,2 miljard per jaar. Ik heb me gebaseerd op een berekening die ook in Nederland is gemaakt. Zo kom ik tot de verbijsterende conclusie dat de migratie ons jaarlijks 7,67 miljard euro of 2,2 procent van ons Bruto Nationaal Product kost.

U waarschuwt ook voor het democratisch deficit. Wat is dat precies?

Wat zal er gebeuren bij de lokale verkiezingen van 2012, als moslims in Anderlecht, Molenbeek en Sint-Joost - en later ook in Antwerpen - de meerderheid van de bevolking vormen? Ik heb geen zin om de Verlichting nog eens over te doen. En daarom publiceer ik dit boek, in de hoop dat de mensen wakker worden als ik bewijs hoe de migratie knaagt aan hun portefeuille. Ik ben geen islamofoob, ik geloof dat onze democratie sterk genoeg is om deze invasie te verwerken en ik weet dat er heel wat migranten zijn die willen assimileren of integreren. Die zitten trouwens ook in mijn partij, want er zijn véél moslims die niet naar de imams luisteren, hoor. Maar de politieke pamperaars moeten wel stoppen met het voorliegen van de mensen. We moeten naar het Amerikaanse systeem, waar elke migrant meteen wordt verplicht om trouw aan de vlag te zweren. We mogen geen toestanden dulden zoals in Frankrijk, waar tijdens een voetbalmatch van de nationale ploeg tegen Algerije de Algerijnse Fransen het Franse volkslied onthaalden op boe-geroep. Die mensen bijten in de hand die hen voedt, en dat mag je niet tolereren.

Ook over de hoofddoek is volgens u geen discussie mogelijk.

De hoofddoek is de battledress van de islam. Wat lezen we in de Koran? Aïsha, de achtjarige lievelingsvrouw van Mohammed, had overspel gepleegd en moest daarna haar hoofd bedekken als bescherming tegen de hitsigheid van de mannen. Moeten wij daar in de 21ste eeuw nog aan toegeven? De hoofddoek is geen religieus symbool. Ik hoor het Jan Leyers nog zeggen in De Weg naar Mekka: "Moslimvrouwen moeten hem dragen om niet te worden besprongen door mannen." Is dat nog van deze tijd? Hetzelfde geldt voor het debat over het creationisme, de scheppingsleer. Moeten we dat 250 jaar na de Verlichting nu echt opnieuw gaan voeren?

Uw boek is voor de helft analyse en voor de andere helft filosofie. Wilt u af van uw populistisch imago?

Nee, ik heb geen behoefte om te koketteren met mijn intelligentie. Maar ik besefte dat ik me op glad ijs begaf en dus heb ik voor de academische stijl gekozen. Al zijn het cynisme en de vele oneliners toch wel typisch Dedeckeriaans. (lacht)

Wat staat onze samenleving nu concreet te doen?

Ik denk dat we grote conflicten kunnen vermijden als we nú onze migratiepolitiek grondig veranderen. We moeten stoppen met het importeren van de armoede via onze sociale zekerheid en terug naar een gedurfde bestrijding van de criminaliteit. Door de aberraties van de gezinshereniging zijn wij de seniorie van Europa aan het worden. Laten we een voorbeeld nemen aan Canada, dat alleen migranten importeert die door hun kennis en opleidingsniveau de kwaliteit van de samenleving verbeteren.

In Vlaanderen is die opvatting vrij verspreid, maar de Franstaligen willen niet mee.

Dat klopt. Zelfs het probleem van Brussel-Halle-Vilvoorde komt voort uit het feit dat Brussel nu al 52 procent allochtonen telt, waardoor de Franstalige Brusselaars massaal zijn gevlucht naar de rand. De nieuwkomers stemmen allemaal PS, cdH of Ecolo. En Guy Verhofstadt heeft zijn eigen minister Annemie Turtelboom geofferd aan de Franstaligen... (pauze) Het is politieke beunhazerij. En ondertussen stijgt de druk van de migratie in Brussel, Antwerpen en Oostende.

Hebt u ook nog een positieve boodschap aan de mensheid?

Als we er alleen al in slagen om de positieve discriminatie te stoppen, dan is al een groot deel van het probleem opgelost. Bij ons kan een Turk die één dag heeft gewerkt, een leven lang profiteren van de sociale zekerheid. En ondertussen moet een kleine zelfstandige die failliet gaat, leven van een aalmoes. Versta me goed hé, ík ben niet het slachtoffer van dat systeem. Ik heb het over de zwakkeren van onze samenleving.

Laten we het nog even over de verkiezingen van juni hebben. Hoe verklaart u het tegenvallende resultaat?

We hebben geleden onder het De Wevereffect en we hebben fouten gemaakt, onder meer door veel interne conflicten. Ik ga nu de partij opkuisen, want we zijn te snel gegroeid en we hebben te veel gelukzoekers aangetrokken. In Antwerpen, waar het resultaat tegenviel, wordt Rob Van de Velde provinciaal voorzitter. Hij moet zich profileren voor de federale verkiezingen van 2011. Daarnaast heb ik nog steeds alle vertrouwen in Jurgen Verstrepen. In juni heeft Bart De Wever in Antwerpen onze bonus afgesnoept, maar er zal snel sleet komen op zijn hype.

Hoe staat het eigenlijk met uw oorlog met Karel De Gucht?

Ik heb bewijzen dat het beruchte detectiveverhaal opgezet spel was van Open Vld en dus dien ik volgende week een klacht in. Ik blijf me verzetten tegen het corrupte establishment in dit land. Ook tegen Kris Peeters, de leider van de mosselpartij CD&V die nooit ergens een standpunt over heeft.

Hoofddoek of blinddoek? Door Jean-Marie Dedecker, Uitgeverij Van Halewyck, 176 blz., 16 euro.

"Er zijn te veel allochtonen in europa!"

"Vandaag vindt 57% van de Europeanen dat er in hun land te veel vreemdelingen zijn. In Frankrijk is dat zelfs 73% en 69% van de Britten vindt dat hun land vol zit. Pim Fortuyn heeft deze stelling met de dood bekocht. Hoe meer immigratie in een land, des te groter blijkbaar de afkeer."

"Liever staand sterven dan op de knieën leven!"

"We kunnen slechts weerstand bieden aan de krachten die ons trachten te vernietigen door geen toegevingen te doen aan alles wat de idealen van de Verlichting aantast. God is een concurrent van de mensenrechten. Opportunistisch intellectueel pacifisme en onderdanig gedrag uit angst voor aanslagen zijn uit den boze."

"godsdiensten staan haaks op wetenschap!"

"Godsdiensten vinden elkaar al duizend jaar in het opstapelen van stommiteiten als het om wetenschap gaat. Darwin beweerde dat de soorten van elkaar afstammen en evolueren op basis van een natuurlijke selectie. Het is een ondraaglijk narcistisch drama voor christenen of moslims dat Jezus Christus of Mohammed een volle neef is van de bonobo's."

"vlaamse politica's moeten zich schamen!"

"Vlaamse partijvoorzitsters zoals Mieke Vogels en Bettina Geysen hulden zich ostentatief in een hoofddoek uit valse lotsverbondenheid met de islamitische gemeenschap. In werkelijkheid is dit gebaar een stilzwijgend akkoord met de onderdanige rol van de vrouw in die cultuur. Een sluier van plaatsvervangende schaamte zou beiden beter staan."

"geen toegeving aan de scheiding van kerk en staat!"

"De multireligieuze samenleving kan alleen gedijen in een religieus neutrale staat. De secularisering werd op het eind van de achttiende eeuw in onze contreien ingezet. Keizer-koster Jozef II zag het geloof al als een private zaak en niet die van de staat. Dit is onomkeerbaar. Theocratie staat haaks op democratie. Moslim-mina's aller landen, verenig u!"

"migratiewetten moeten veel strenger zijn!"

"Het is een absolute noodzaak om onze migratiewetten strenger te maken. De molen van de wonderbaarlijke vermenigvuldiging draait op volle toeren. We moeten dringend de wet veranderen en de gezinshereniging beperken tot de huwelijkspartner en eventuele kinderen. Daarmee is het huwelijksbootje vol. Het dreigt nu al te kapseizen."

"we investeren te veel geld in integratie!"

"Een Nederlandse commissie concludeerde dat de landen die het meeste geld investeren in integratie - Nederland, België en Zweden - onderaan de ladder bengelen qua tewerkstelling van allochtonen. De royaalste verzorgingsstaten zijn een migratiemagneet voor laagopgeleiden en stoten hogeropgeleiden af vanwege de hoge belastingen."

"we willen geen volg-, maar werkmigratie!"

"Geen enkel land in de EU doet het slechter wat het aantal werkende migranten betreft. (...) Volgens de socioloog Abdelmalek Sayad beginnen de problemen als immigratie niet langer uitsluitend werkimmigratie is, maar veranderd is in volgmigratie. Deze nieuwe migranten komen als familieleden. Ze komen niet om te doen, ze komen om te zijn."

"de sociale zekerheid moet veel strenger worden!"

"In New York heeft 90% van de migranten onmiddellijk werk, in Brussel de helft. In Amerika moet elke migrant zijn eigen broek ophouden. Hij heeft geen toegang tot de sociale zekerheid. (...) De Molenbeekse burgemeester Philippe Moureaux verklaart letterlijk dat een werkloosheidsgraad van minder dan 16% nefast is voor zijn cliëntelisme."

"we hebben te veel allochtone criminelen!"

"Niemand mag nog willen ontkennen dat de allochtone gemeenschap proportioneel oververtegenwoordigd is in onze criminaliteitsstatistieken, hoe sterk de overheid ook haar best doet om dat te verdoezelen en op te smukken. Statistieken zijn als bikini's: ze suggereren veel, maar verbergen de ontgoocheling."

 

"Op de website van de Antwerpse Jongeren Voor Islam (JVI) staat een inflatie van discriminatoire maatregelen", schrijft Dedecker. "Naast 'Raad van tante Kaat' over de hoofddoek zijn er allerlei richtlijnen voor de buitenshuis werkende vrouw. Het mag, maar alleen in een job waarvoor geen man kan worden gevonden. Ze mag deze job ook enkel uitvoeren in een omgeving waarin ze niet in contact staat met mannen, ook geen collega's. Maar als het over de islam gaat, blijven onze syndicaten oorverdovend stom en stil."

 

© 2009 Concentra