Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Stop de hypocrisie in het energiedebat

03/05/2012 19:36 - Persbericht

LDD-parlementslid Peter Reekmans pikt het niet dat Open VLD-voorzitter Alexander De Croo tijdens de uitzending van Villa Politica wild om zich heen schopt in het energiedebat. Hij noemt de Open VLD als beleidspartij op federaal niveau mee verantwoordelijk voor de hoge energiefactuur en vindt dat de partijvoorzitter beter de  houding van bepaalde partijgenoten bij de totstandkoming van de omstreden, hoge distributiekosten zou controleren.

De afgelopen dagen blies Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans de discussie i.v.m. de hoge energieprijzen nieuw leven in door cijfers aan te kaarten van uitgekeerde winsten die de energienetbeheerders jaarlijks doorsluizen naar de steden en gemeenten.

Peter Reekmans: "Probleempunten  als de groenestroomcertificaten, het gebrek aan concurrentie in de productie, maar ook de hoge BTW-voet van 21% in plaats van 6% hebben in ons land  een negatieve spiraal in de energieprijsstijgingen uitgelokt.

In tijden waarin alles op alles gezet wordt om de energietotaalprijs te drukken met initiatieven als rationeel gebruik, groepsaankoop etc.. zou het natuurlijk voor zich spreken dat politici ook de balk in eigen oog zouden opmerken en iets aan die evidente pijnpunten doén. Maar daar knelt het schoentje."

 

Het LDD-parlementslid Reekmans meent dat sp.a en Open VLD elkaar in dit dossier in hypocrisie naar de kroon steken.  "De sp.a roert op 1 mei stoer de trom, terwijl ze nochtans in alle regeringen zetelen en vooral in de raden van bestuur van zowel Eandis als Infrax de toon zetten. Geert Versnick van VLD kondigt boudweg aan dat de distributienettarieven in 2015 bruusk en fel zouden stijgen... als gevolg van de door zijn partij mee besliste federale bevriezing van die tarieven tot eind 2014.

En vandaag 'vergeet' partijvoorzitter Alexander De Croo tijdens Villa Politica blijkbaar dat zijn partij op alle beleidsniveaus mee aan het stuur zat en zit m.b.t. energiedossiers. En wat denkt De Croo van zijn partijgenote Annick De Ridder,  lid in zijn fractie van het Vlaams Parlement, die zelfs formeel 'consultancy-opdrachten' in energiedossiers uitvoert voor de firma Katoennatie? Uitgerekend het havenbedrijf dat zijn daken vol zonnepanelen heeft gelegd en daardoor van een gigantische subsidiestroom geniet.  Het is net door dit soort buitensporige subsidiestroom naar grootschalige spelers, dat de Vlaamse overheid in zeven haasten het premiebeleid moest herbekijken. Als De Croo zich wil ontpoppen tot energie-expert, dat hij dan eerst eens de praktijken van deze lobbyiste-volksvertegenwoordiger onder de loep neemt. Dat vermijdt de walm van hypocrisie die nu tijdens de tv-uitzending uit zijn mond opsteeg", aldus Peter Reekmans.