Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Stichting Ecorise is het zoveelste staaltje aankondigingspolitiek

31/12/2011 13:12 - Persbericht

Ruim een jaar geleden beoogde de Vlaamse regering om samen met de baggersector de 'Stichting Ecorise' op te richten. Dit forum diende de in Vlaanderen beschikbare kennis op vlak van baggerwerken en waterbouwkunde te bundelen evenals onderzoek te verrichten naar het creatief en innovatief aanwenden van baggerspecie. Eén jaar later is er nog steeds geen stichting, laat staan enige activiteit. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) vindt dit een zoveelste staaltje van het vrijblijvend aankondigingsbeleid van deze regering.

Peter Reekmans: "Het bundelen van de beschikbare kennis in Vlaanderen maakt het mogelijk om vernieuwend wetenschappelijk onderzoek te verrichten en concrete innovatieve projecten te ontwikkelen die onze kust weerbaarder maken tegen overstromingen en tegelijkertijd toeristisch aantrekkelijker maken. Bovendien zou de nieuw verworven kennis kunnen worden geëxporteerd waardoor de faam van Vlaamse waterbouwsector nog verder zou kunnen worden versterkt. LDD heeft die aanpak steeds toegejuicht, al stelt zich wel de vraag of daarvoor een nieuw vehikel, de 'Stichting Ecorise' moet worden opgericht."

Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Peter Reekmans, gericht aan Vlaams minister Hilde Crevits, blijkt evenwel dat er nog steeds geen 'Stichting Ecorise' is opgericht.

Peter Reekmans: "Eén jaar later is er nog steeds geen stichting opgericht. Maar erger is dat er nog geen activiteit is ontplooid. Het feit dat de Vlaamse overheid er in ruim één jaar niet in slaagt om iets op poten te zetten, is ronduit beschamend. Dit is dus het zoveelste staaltje aankondigingspolitiek van deze Vlaams Regering. Telkens weer worden er verwachtingen gecreëerd die vervolgens niet worden ingelost omdat er bij het lanceren van die plannen niet de minste mate van duidelijkheid is hoeveel al die plannen zullen kosten, of het geld er ook effectief is en of de plannen dus zullen kunnen worden uitgevoerd. In de praktijk komt de vrijblijvende aankondigingspolitiek van deze Vlaamse regering neer op zuivere pr-stunts."

"Als men weet dat het deelproject 'Ecorise' kadert in het plan 'Vlaamse Baaien 2100', dat in aansluiting op het 'Geïntegreerd Kustveiligheidsplan' nagaat hoe men door allerlei ingrepen, niet alleen op het strand maar ook verder in het water, ervoor kan zorgen dat de kust nog een stuk veiliger wordt, dan hou ik alvast mijn hart vast dat de overige deelprojecten niet eveneens op los zand zijn gebouwd", besluit Peter Reekmans.