Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Stem blanco bij provinciale verkiezingen' (Het Nieuwsblad op Zondag, p. 8, 09/09/2012)

10/09/2012 09:58 - Verschenen

De partij LDD van Jean-Marie Dedecker roept haar kiezers op om massaal ongeldig of blanco te stemmen bij de provinciale verkiezingen, ook op 14 oktober. LDD wil op die manier een referendum creëren over het nut van het provinciale bestuursniveau.

'De overheid vraagt voortdurend offers en besparingen van de burgers, maar snijdt nooit in eigen vel', zegt Vlaams LDD-parlementslid Boudewijn Bouckaert. 'Nochtans liggen de besparingen bij de provinciebesturen voor het rapen. Dertien provinciegouverneurs, zestig gedeputeerden met elk een wagen, chauffeur én kabinet, 687 provincieraadsleden en 17.000 personeelsleden.'

LDD neemt voor het eerst sinds haar oprichting deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De campagne is toegespitst op het verlagen van de gemeentebelastingen.

© 2012 Corelio