Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het nieuws

Speech Jean-Marie Dedecker Verkiezingsmeeting

17/05/2009 22:17 - In het nieuws

In zijn toespraak tijdens de verkiezingsmeeting presenteerde Jean-Marie Dedecker zijn partij als het alternatief voor de huidige politieke malaise.

"Wij zijn de partij van de burger die alle politiek spelletjes beu is. Wij zijn het alternatief voor een moeilijke toekomst die steeds dichterbij komt en waar de huidige regeringspartijen geen antwoord op hebben."

(...)

Beste vrienden,

Deze verkiezingsmeeting is het startschot waarmee we de laatste rechte lijn ingaan naar de verkiezingen. Nog 3 weken en we weten het antwoord op de vraag. Wil de Vlaming het beleid van de afgelopen 5 jaar kreeg nog eens vijf jaar verder zetten?

Wil Vlaanderen nogmaals vijf jaar stilstand? Wil Vlaanderen nogmaals vijf jaar waarbij gigantisch veel kansen worden verkeken en enorm veel tijd wordt verloren?

Ik denk het niet.

België is een land dat door de Britten is uitgevonden om de Fransen op de zenuwen te werken (Chales De Gaule). De tijden zijn ondertussen veranderd. België is een land waarin de Waalse politici voortdurend op de zenuwen van de Vlaamse werken. Vijf jaar lang werd er door deze Vlaamse regering een staatshervorming beloofd.

Leterme pleegde zelfs vaandelvlucht naar het Federaal Parlement om dit te verwezenlijken. Niets maar dan ook niets werd gerealiseerd. De Termen "onverwijld" en "vijf minuten politieke moed" zijn enkel nog bruikbaar in een conference van Raf Coppens. Politiek in dit land is blijkbaar de kunst om de bevolking wijs te maken dat je regeert.

Dit land is onbestuurbaar door de diepe tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië. Daarom blijven wij ijveren voor het confederaal model met een zelfstandig Vlaanderen, een zelfstandig Wallonië en Brussel als gemeenschappelijke hoofdstad.

Dit land is geen natie meer maar een politiek complex samenraapsel van instituten, gaande van gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten naar de federale staat. Dit land is geen natie meer door het ontbreken van fundamentele democratische principes. Dit land is een absolute particratie geworden. De politieke partijen, hun raadgevers en spindokters, nemen hier de beslissingen.

De wetgevende macht is in handen van de politieke partijen en hun vazallen. Zij zijn van mening, dat de algemene wil boven de volkswil staat. Ze zijn van mening dat het volk dom is en dat het niet in staat is om een degelijk oordeel te vellen over de politieke malaise en over de economische crisis.

Het is aan u om op 7 juni de traditionele partijen terecht te wijzen. Genoeg is genoeg "Trop is teveel" Vlaanderen verdient beter.

De Open VLD beloofde ooit aan zijn kiezers de overheid af te slanken en efficiënter te maken. De afgelopen zeven jaar tijd kwamen er zevenduizend Vlaamse ambtenaren bij. De gemeenten werden verplicht 27.000 extra ambtenaren in dienst te nemen om aan de regelzucht van de Vlaamse regering te voldoen. Het doolhof van de administratie is groter dan ooit. Geen burger of bedrijf vindt er zijn weg nog in terug. Het duurt zes maanden om een bedrijf te bouwen en zes jaar om aan de nodige vergunningen te raken.

De Open VLD, de partij die ooit in een ver verleden beloofde de kabinetten af te schaffen, gebruikt die kabinetten nu om postjes uit te delen. Ze gebruikt zelfs haar parlementaire dotatie, het geld van de belastingbetaler om parlementairen over te kopen. Dat is de schaamte voorbij.

We moeten terug naar de ABC van de politiek: Anders..Beter..en Correcter.

Want mag ik er u aan herinneren beste vrienden, dat het politiek clientelisme zo sterk doorgedrongen is dat men nu liever schiet op de boodschapper van het onrecht dan op de boosdoener.

Ik heb de VLD vriendjes van minister Moerman niet bediend met valse consultancy contracten. Dat heeft ze zelf gedaan. Ik heb het enkel aangeklaagd.

Ik heb de Belgische gerechtsgebouwen niet verkocht aan duistere offshore-vennootschappen in fiscale paradijzen. Dat heeft de Paarse regering gedaan. Ik heb het enkel aangeklaagd.

Ik heb ze ook niet teruggehuurd met dubieuze huurcontracten ten koste van de belastingbetaler. Dat hebben de socialisten en de Open VLD ers gedaan. Ik heb het enkel aangeklaagd.

Ik heb de canapébenoemingen van politiechef Koekelberg niet gedaan. Ik heb ook de examens van politiecommissaris Van Wymeersch en zijn protégé Christa Debeck niet vervalst. Dit heeft het kabinet van Minister Patrick Dewael gedaan. Ik heb het enkel aangeklaagd.

Ik heb het gerecht niet beïnvloed om Fortis tegen een spotprijs aan de Fransen te verkopen en zo de scheiding der machten te overtreden. Dat heeft de regering Leterme gedaan.


Beste vrienden,

CD&V-voorzitter Marianne Thyssen schreef vorige week: "Dit beeld van de politiek aanvaard ik niet."

Beste vrienden, wij, en met ons de hele bevolking, zijn het met haar eens: niemand aanvaard dit beeld van de politiek. Alleen, er is geen ander beeld van de politiek. Dit is het straatje waar de huidige politiek is in gesukkeld. Een doodlopend straatje.

Als je ziet hoe SP.a, CD&V en Open VLD nu al afspraken maken om deze Vlaamse regering voort te zetten, dan is het duidelijk dat ze helemaal niet bekommerd zijn om het beeld van de politiek. Toch niet in daden. Het blijft bij woorden. Een zoveelste loze belofte van eenn partijvoorzitster die deel uitmaakt van de verkiezingscampagne. Het is niet meer dan dat.

Politici zijn verkozen om beleid te maken. Om een maatschappij voor te bereiden op de toekomst. Of zoals nu, om ze door de crisis te loodsen.

Politici zijn niet verkozen om zich kost wat kost aan de macht vast te klampen. De Belgische politiek is geen erfelijke troonopvolging, al lijkt het daar bij de meeste partijen wel op. De zoontjes- en dochterfabriek loopt op volle toeren.

Het is daarom dat wij als partij van het gezond verstand het antwoord hebben op de huidige impasse.

Het zijn wij, wij allen als partij, die er kunnen voor zorgen dat de mensen weer vertrouwen krijgen in de politiek.

Wij zijn niet aan handen en voeten gebonden. Wij moeten geen postjes uitdelen omdat we er geen beloofd hebben, aan niemand. We zullen ze ook nooit aan iemand beloven.

Politiek dient voor ons om de maatschappelijke problemen aan te pakken en de toekomst voor te bereiden. Bij elke euro die de politici uitgeven moeten ze tweemaal nadenken. Desnoods driemaal.

Elke euro die de overheid uitgeeft is een euro die ze gekregen heeft van haar burgers. Van haar burgers die hiervoor gewerkt hebben. Die burger heeft het recht om te weten wat de overheid doet met dat geld. Het moet op een nuttige manier worden uitgegeven voor de echte noden van de maatschappij. Ons belastinggeld mag niet langer worden beschouwd als een onkostennota van een politieke klasse die zich ver verheven voelt boven het volk.


Beste vrienden,

het zal misschien bepaalde journalisten en opiniemakers verbazen, sommigen zullen wel in de zaal aanwezig zijn, maar ook wij willen het over politieke inhoud hebben. Meer zelfs, laat ons hopen dat het in de laatste drie weken voor de verkiezing over inhoud kan gaan. Dat de politieke media niet langer gedomineerd worden door broodjes en contracten.

Maar laat het eindelijk over inhoud gaan, over waar we met Vlaanderen de komende vijf jaar naartoe willen.

ER is één iets dat sterker is dan honderd legers samen. ER is één iets dat sterker vloeit dan honderd stromen samen, en dat ene iets is een idee, een gedachtegoed dat juist op tijd komt. Een gedachtegoed waarvoor het moment is aangebroken. Wel beste vrienden dat is ons gedachtegoed,, ons programma. Wij hebben een gedurfd programma, een programma voor de toekomst.


Er zijn vijf punten die wij als partij voor de verkiezingen naar voor schuiven. Vijf punten waarvan wij zeggen: dit is waar wij de komende vijf jaar voor zullen gaan.


1.Na twee decennia socialistisch beleid over alles wat spoort, rijdt of vliegt staan we met zijn allen stil. Het wegverkeer is de laatste vijf jaar met 13 procent toegenomen en het fileleed met 53 procent. WIJ WILLEN DAAR IETS AAN DOEN!

2.Tien jaar lang praat men al over de wachtlijsten in de gehandicaptensector, vier ministers hebben er al hun tanden op stuk gebeten met vele loze beloftes. Vandaag zijn die wachtlijsten nog nooit zo lang geweest. Ze zijn zelfs verdubbeld. 10.508 zwaar gehandicapten wachten op een aangepaste behuizing en behandeling.

3. Decennialang zijn we al kampioen in de discipline belasting betalen. Een Belgische alleenstaande is de zwaarst belaste persoon van alle wereldburgers. Hij moet 56 procent van zijn arbeidsinkomen afstaan aan de fiscus. Wie in dit land 30.850 euro verdiend moet daarvan de helft belastingen betalen.

Wij hebben een gedurfd programma. Een vlaktaks met een belastingvrij som van 15.000 euro. Wie nu 15.000 euro verdient betaalt 2.230 euro belastingen. Wie 12.500 euro verdient betaalt er 1.300. Met de vlaktaks betaalt men met zo'n inkomen geen belastingen. Wie durft nu nog beweren dat de vlaktaks niet sociaal is?

4. Wij hebben al echte maatregelen voorgesteld voor de crisis, zoals tijdelijke werkloosheid voor bedienden, afschrijvingen van investeringen op 1 jaar, en staatswaarborg voor creditverzekeringen.

Vandaag stellen wij nog een nieuwe maatregel voor: Wie beslist zelfstandige te worden moet gedurende zes maanden tot één jaar verder kunnen genieten van zijn stempelgeld. Dit zal ondernemingszin aanzwengelen en het risico beperken.

5. Om de koopkracht te versterken willen wij de afschaffing van de onroerende voorheffing op een eerste woning. Dat betekent voor de gepensioneerden een extra maand pensioen. Voor de arbeider een halve maand inkomen voor de arbeider.


Wij zijn eurorealisten. Wij verzeten ons tegen de overdreven regelneverij en betuttelingsdrang van de Europese Mandarijnen en willen dat Europa zich bezighoudt met jaar echte kernopdracht. Vrijheid van verkeer, van goederen en van diensten, maar ook vrijheid van kennis.

Wij zijn niet voor de utopieën van Verhofstadt:

- Europese belasting (20% directe belastingen)
- 1000 miljard euro nieuwe Europese staatsschuld

Verhofstadt wil niet in debat met Derk Jan Eppink. Hij predikt in China en praat hier met zichzelf.

Geen enkele sneeuwvlok beseft dat het een lawine kan veroorzaken. Geen enkele kiezer beseft dat hij met zijn stem voor een omwenteling kan zorgen. Vandaar beste vrienden, ga naar buiten, ga de boer en de hort op, dweil de marken af en loop de deuren plat. Elke stem is een sneeuwvlok die een lawine kan veroorzaken in ons politiek landschap.

Laat je niet beïnvloeden door de peilingen. Deze dienen meer om het stemgedrag van de mensen te sturen dan om hun menig te kennen. Ik krijg de indruk dat verkiezingen georganiseerd worden om te zien of de peilingen wel kloppen.

Laat je niet beïnvloeden door de mening van derden. Napoleon Bonaparte zei tweehonderd jaar geleden al, dat één journalist meer schade kan aanrichten dan een gans garnizoen. Geloof in jezelf en in de kracht van ons programma. Het is daarmee dat we de verkiezingen kunnen winnen op 7 juni en Vlaanderen een alternatief geven voor de toekomst.

Wij beste vrienden, wij zijn de partij van de burger die alle politiek spelletjes beu is. Wij zijn het alternatief voor de al jaren durende impasse. Wij zijn het alternatief voor een moeilijke toekomst die steeds dichterbij komt en waar de huidige regeringspartijen geen antwoord op hebben.

Op naar 7 juni.

Ik dank u.


(c) Jean-Marie Dedecker