Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Sociale huurders hebben recht op evenveel garanties dan private huurders.

14/10/2013 11:54 - Persbericht

Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD) ondervroeg onlangs in de commissie wonen van het Vlaams parlement de bevoegde minister over de aanpassing van het Kaderbesluit Sociale Huur, in het bijzonder over het gegeven om bepaalde doelgroepen prioritair een sociale huurwoning toe te kennen.

De Waele: "Een noodzakelijk initiatief, omdat zo de meest kwetsbare doelgroep een dak boven het hoofd krijgt. In het Kaderbesluit Sociale Huur staan volgens mij contradicties i.v.m. regels tot  uithuiszettingen, wanneer bijvoorbeeld de woonbegeleiding zou mislukken."

Het parlementslid blijft met de vraag zitten over de manier waarop daklozen, ex-psychiatrische patiënten, geplaatste minderjarigen, enzovoort geholpen kunnen worden als de woonbegeleiding mislukt.

De Waele: "Er moet maximaal ingezet worden op woonbegeleiding. Net omdat bepaalde doelgroepen het soms moeilijker hebben met het naleven van regels, of omdat betrokkenen een andere wooncultuur hebben. Maar zelfs als de woonbegeleiding mislukt is het onlogisch dat we die groep gemakkelijk kunnen uithuiszetten."

Volgens De Waele moeten sociale huurders minstens evenveel garanties krijgen als huurders uit de private sector, waar een veel strengere woninghuurwet van toepassing is. Het kan volgens haar niet dat juist die mensen die het moeilijkst hebben, na een mislukte woonbegeleiding terug in de probleemsituaties gedropt worden.

De Waele: "Sociale huisvesting kan volgens mij nog socialer. De sociale huurwet biedt veel minder woonzekerheid dan de woninghuurwet voor private huurders. Wanneer de huurwetgeving overgeheveld wordt naar Vlaanderen, moeten beide wetgevingen op mekaar afgestemd worden, zodat elke huurder in Vlaanderen over dezelfde huurgaranties beschikt."