Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Sociaal Huis verfijnt behandeling klachten (Het Nieuwsblad, 31/12/2011)

31/12/2011 22:29 - Verschenen

Het Sociaal Huis van Oostende zal klachten van cliënten nauwkeuriger opvolgen. OCMW-raadslid Rudy Blomme (LDD) had aangedrongen op een systeem van klachtenbehandeling: 'Er is geen ombudsdienst. Klachten moeten gemeld worden aan het onthaal waarna de betrokken diensten ingelicht worden. De klachten worden ook niet jaarlijks in een rapport besproken door de OCMW-raad.'

Voorzitter Franky De Block (SP.A): 'Er is het preventieve luik met tevredenheidsonderzoeken bij gebruikers van diensten en in de woonzorgcentra. Daar scoren we goed. Vorig jaar werd een kwaliteitscoördinator aangesteld om de kwaliteit en het klachtenbeheer op te volgen. Iedereen die een klacht indient, krijgt een antwoord, desnoods met excuses als de klacht correct is. Het signaal van raadslid Blomme werd opgepikt.'