Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Smet beoogt meer 'leren op de werkplek' (De Tijd, p. 7, 12/09/2012)

12/09/2012 08:35 - Verschenen

Nog te weinig leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs leren tijdens hun opleiding op de werkplek.
Vlaams Parlementslid
Ivan Sabbe

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) wil meer leren op het werk om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan en de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te dichten.

Vandaag verlaat een op de zeven jongeren het onderwijs zonder diploma. Bovendien heeft 44,7 procent van de leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs na zes maanden nog geen werk. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ivan Sabbe (LDD) heeft opgevraagd bij het kabinet-Smet. Dat percentage is al een verbetering ten opzichte van 2009 en 2010, toen slechts 35 procent van de jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs zes maanden later werk had.

Toch leren nog 'te weinig leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair tijdens hun opleiding op de werkplek', zegt Sabbe. 'Het gaat slechts om 2.500 van de 8.251 jongeren die deeltijds beroepssecundair onderwijs volgen. Nochtans is de combinatie van leren en werken de meest geschikte onderwijsvorm om het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Het onderwijs moet een voedingsbodem zijn voor arbeidskrachten in het industrielandschap.' Ook Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil meer inzetten op het zogenaamde werkplekleren. Dat is een verzamelnaam voor leren op het werk door bijvoorbeeld stages, afwisselend leren en werken of individuele praktijklessen. Werkplekleren vormt de katalysator van het toekomstige actieplan van Smet om het vroegtijdige schoolverlaten tegen te gaan. Daarover was begin juli al overleg met het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), de sociale partners en de Vlaamse Onderwijsraad. Daarnaast werden samen met de VDAB al zes acties opgesteld om knelpuntvacatures in te vullen door werkplekleren te stimuleren en vormt het een belangrijk onderdeel in de sectorovereenkomsten. 'Dat is niet altijd gemakkelijk', geeft Smet toe. 'In tijden van crisis is het voor bedrijven moeilijk een aantal plaatsen structureel te garanderen. Maar we merken veel enthousiasme bij de verschillende sectoren.' Smet wil samen met Muyters een draaiboek uitwerken waardoor samenwerking met bedrijven rond werkplekleren sneller georganiseerd kan worden. Ten slotte wil de minister van Onderwijs het leren op het werk ook integreren in de gesprekken over de hervorming van het secundair onderwijs.

© 2012 Mediafin