Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Slimme energiemeters mogen zeker niet tot nog hogere distributiekosten leiden

10/05/2012 18:31 - Persbericht

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) liet de gespecialiseerde firma KEMA een studie uitvoeren over de zgn. 'slimme energiemeters'. Bij de bespreking van deze namiddag in de commissie Energie van het Vlaams Parlement bleek dat de kans reëel is dat de elektriciteitsverbruikers in Vlaanderen hier binnenkort ook mee worden uitgerust. Voor LDD-parlementslid Peter Reekmans mag dit zeker geen aanleiding vormen tot opnieuw hogere distributiekosten.

Peter Reekmans, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD) en commissielid: "Een slimme energiemeter is een meter met ingebouwde informatie- en communicatietechnologie, die gegevens over verbruik of productie van energie, van bvb. zonnepanelen, verzamelt en aan de netbeheerder - Eandis of Infrax - doorstuurt. Na een aantal proefprojecten bestaan nu concrete plannen voor de installatie van deze toestellen in heel Vlaanderen. Een EU-richtlijn legt ons land trouwens op om tegen 2020 80% van de elektriciteitsverbruikers uit te rusten met intelligente meetsystemen, tenzij met een kosten-batenanalyse aangetoond wordt dat zo'n project niet zinvol is... Wallonië en Brussel voerden al dergelijke analyses uit en kwamen tot de conclusie dat zo'n project netto alleen geld kost.  Een eerste studie in Vlaanderen wees ook in die richting, maar een nieuwe studie lijkt volstrekt op netto winst te wijzen..."

Het zal dus nog een hele taak zijn om tot één consistent Belgisch standpunt te komen, én vooral: voorzichtigheid is geboden. Reekmans: "De netbeheerders zullen de kosten voor dit hele project ongetwijfeld doorrekenen in de nettarieven die ze aanrekenen aan de consumenten. En die distributiekosten zijn al zo hoog! Een verdere ontsporing moet absoluut worden vermeden. Minister Van den Bossche, net als haar partijgenoot Vande Lanotte, heeft op 1 mei nog grote woorden gebruikt over de energieproblematiek. Voor Van den Bossche vormt dit nieuwe dossier een mooie testcase om aan te tonen dat de politiek de netbeheerders in toom wil en kan houden", aldus besluit Peter Reekmans.