Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het nieuws

SERV hekelt blinde vlekken in begrotingl Vlaamse vakbonden en werkgevers vallen over dezelfde punten

07/07/2010 14:00 - In het nieuws

Vlaamse vakbonden en werkgevers vallen over dezelfde punten als Rekenhof en oppositiepartijen Open VLD en LDD

Na het Rekenhof en de oppositiepartijen in het Vlaams Parlement hebben nu ook de vakbonden en de werkgevers kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering haar budget opmaakt. Dat blijkt uit het begrotingsadvies dat de SERV, het advies- en overlegorgaan van de sociale partners, gisteren voorstelde.

.

In zijn eerste jaar als Vlaams minister van Begroting kreeg Philippe Muyters (N-VA) in het Vlaams Parlement vaak harde kritiek. Voormalig minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) en LDD-fractieleider Lode Vereeck namen daarbij doorgaans het voortouw. De SERV neemt in bedekte termen heel wat van hun kritiek over.

Zo vallen ook de sociale partners over het feit dat Muyters dit jaar van plan is een half miljard euro uitgaven niet te doen, maar niet wil zeggen waar die besparingen vallen. In de begrotingsdocumenten is alleen sprake van een 'onderbenuttingsbuffer' van 495 miljoen, een nieuw woord. Dat is volgens de oppositie geen manier van werken. Het is het parlement dat toestemming moet geven voor het budget, stelt de oppositie, maar het parlement weet niet voor welke besparingen het zijn fiat geeft.

De SERV valt de oppositie bij, al is het taalgebruik voorzichtiger. De 'bruikbaarheid van de begrotingsdocumenten vermindert', omdat de uitgaven in de begrotingsdocumenten geen 'correcte afspiegeling' meer zijn van de echte uitgaven, stellen de sociale partners. Ook het Rekenhof zei eerder al dat die manier van werken onduidelijk is.

De SERV stipt ook nog een andere blinde vlek aan. De Vlaamse regering plant 1,6 miljard aan investeringen te doen die niet zichtbaar zijn in de begroting. Dat is dubbel zo veel als een jaar geleden in het regeerakkoord gepland werd. Het is de SERV bovendien niet altijd duidelijk waar dat geld voor dient.

De sociale partners waarschuwden gisteren ook voor investeringen die weliswaar niet zichtbaar zijn in de begroting, maar wel voelbaar zijn omdat ze de schulden doen oplopen.

En ook over de langetermijnvooruitzichten klinkt bezorgdheid. Net als de Vlaamse oppositie wijst de SERV op de vrij optimistische ramingen voor economische groei in de komende jaren. In het rapport wordt erop gewezen dat de regering 'een zeer sterke economische dynamiek' verwacht.

Uitgavengroei

De SERV vraagt tot slot een duidelijke norm voor hoeveel de Vlaamse uitgaven jaar na jaar mogen groeien. Nu nemen ze sterker toe in vette jaren, waarna in magere jaren op de rem wordt gestaan. Ook de Vlaamse oppositie vraagt die norm, maar wacht er na het eerste jaar Vlaamse regering nog op.

Kritiek

  •  De SERV mist details over 495 miljoen euro aan geplande besparingen van de 'onderbenuttingsbuffer'.
  •  Het overlegorgaan wil meer informatie over 1,6 miljard euro aan investeringen die buiten de begroting vallen.
  • De SERV vreest dat de vooruitzichten stoelen op te optimistische ramingen.

© 2010 Mediafin, Bart Haecke.