Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

“SERV bevestigt: Vlaamse begroting structureel ongezond en niet gewapend voor budgettaire lawine”

05/07/2012 16:00 - Persbericht

In het adviesrapport m.b.t. de begrotingsopmaak voor 2013 is de SERV bijzonder hard voor het Vlaams begrotingsbeleid. De SERV zegt dat de Vlaamse Regering onvoldoende rekening houdt met de toekomstige budgettaire uitdagingen en noemt de houding van de Vlaamse Regering "struisvogelpolitiek". Lode Vereeck is absoluut niet verbaasd over de kritiek van de SERV, die in een eerder rapport de Vlaamse begroting reeds "structureel ongezond" had genoemd.

Lode Vereeck: "Tijdens de begrotingsbespreking deze week heb ik gewaarschuwd dat het de komende jaren bijna onmogelijk zal zijn om nog nieuw beleid te voeren. Ook de SERV trekt nu deze conclusie. Dit is alarmerend, want Vlaanderen slaagt er nu al niet in om een antwoord te bieden op de uitdagingen inzake innovatie, wachtlijsten, infrastructuur, enz..., zoals bleek uit het recente rapport m.b.t.Pact2020. Deze situatie is het gevolg van het feit dat de Vlaamse regering de voorbije jaren de begroting niet structureel op orde heeft gezet. In 2010 en 2011 werd in totaal voor 906 mio euro eenmalige maatregelen gebruikt. Het begrotingsevenwicht van 2011 maskeerde dan ook een groot structureel tekort. In 2012 zijn opnieuw 455 mio euro eenmalige maatregelen ingeschreven."

De eerste gevolgen hier van werden al duidelijk in 2012 toen de regering een gat van een half miljard euro moest dichten ondanks een stijging van de bruto-beleidsruimte met bijna 1 miljard euro. Lode Vereeck is dan ook niet verbaasd over de stelling van de SERV dat de Vlaamse begroting niet gewapend is voor de gigantische communautaire factuur die op Vlaanderen af komt.

Lode Vereeck: "Ten eerste is er de responsabiliseringsbijdrage voor ambtenarenpensioenen die 70 mio euro zal bedragen in 2013 en de komende jaren snel toeneemt. Ten tweede moeten de deelstaten vanaf 2013 de usurperende bevoegdheden overnemen en ten derde komt daar vanaf 2014 de budgettaire impact van de staatshervorming (volgens de SERV kan dit oplopen tot 2,4 miljard euro voor Vlaanderen) bovenop.  Er komt een gigantische budgettaire lawine van vele honderden miljoenen euro op Vlaanderen af. De Vlaamse begroting is op geen enkele manier gewapend om dit op te vangen, hoewel al lang duidelijk is dat deze factuur er zat aan te komen."

In 2013 vallen 215 mio euro eenmalige maatregelen van 2012 weg. Samen met de bijdrage voor ambtenarenpensioenen gaat het volgend jaar al om 300 mio euro. Daar komen dan nog de usurperende bevoegdheden bij. De Vlaamse Regering moet volgend jaar dus alweer op zoek naar bijna een half miljard euro.

Lode Vereeck: "Het wordt steeds duidelijker dat het zgn. goed Vlaams begrotingsbeleid niet meer is dan een mythe, waarin enkel de Vlaamse regering nog lijkt te geloven. Ik roep de Vlaamse regering op om snel de kop uit het zand te trekken, de realiteit onder ogen te zien en eindelijk werk te maken van een structurele sanering van de Vlaamse begroting. Dit zal drastischer zijn dan indien dit van bij het begin van de legislatuur was gebeurd, maar nalaten om te saneren zou regelrecht schuldig verzuim zijn."