Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Schuldenberg gemeenten loopt op tot 8 miljard euro (De Tijd, pag. 7, 13/03/2013)

13/03/2013 09:09 - Verschenen

De schuldenberg van de Vlaamse steden en gemeenten is gestegen tot 8,2 miljard euro. Dat is meer dan de schulden van het Vlaams Gewest. Bovendien stijgt ook de 'verborgen schuld' fors.

De gemeenten hebben sinds enkele jaren hun schuld wat beter onder controle omdat de Vlaamse overheid tussen 2007 en 2008 er een flinke hap van overnam. Toch steeg de totale schuldenlast van de 308 lokale besturen tussen 2010 en 2011 met 4,7 procent tot 8,2 miljard euro. Dat is maar liefst 1.302 euro per Vlaming. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur op een vraag van Vlaams fractievoorzitter Lode Vereeck (LDD). Voor 2012 zijn er nog geen cijfers beschikbaar. De schuldenberg stijgt niet alleen, hij is ook sneller gegroeid dan in 2010 (zie grafiek). Bovendien is hij een pak groter dan die van het Vlaams Gewest, die iets meer dan 6 miljard bedraagt. Antwerpen is als grootste stad van Vlaanderen de koploper met 1,3 miljard euro schulden. Gent volgt met 440 miljoen euro op de tweede plaats. Kortrijk, Leuven en Mechelen vervolledigen de top vijf. Maar de pure gemeenteschulden zijn niet de enige waar een gemeente verantwoordelijk voor is. Steden en gemeenten betalen immers ook mee in de aflossingen en intresten van hun OCMW, wanneer dat zelf niet over de nodige middelen beschikt. De gemeenten staan samen voor 2,6 miljard euro borg voor de schuld van derden en de OCMW's. Dat is 10 procent meer dan in 2010. 'Deze schulden moeten de komende jaren worden terugbetaald. Ook op het lokale niveau wacht dus een enorme budgettaire inspanning, want de lokale financiën staan steeds meer onder druk', zegt Vereeck. 'Ook daar zal de tering naar de nering moeten worden gezet en zal moeten worden gesaneerd.' Minister Bourgeois stelt in zijn antwoord dat hij de lokale besturen al regelmatig heeft aangespoord tot efficiëntieoefeningen om hun financiële positie te vrijwaren. Alle gemeenten en OCMW's moeten bijvoorbeeld uiterlijk tegen het einde van het jaar een meerjarenplan 2014-2019 voorleggen, waarin ze hun budgettaire keuzes voor de komende jaren uitstippelen en aantonen dat ze het financiële evenwicht handhaven.

Koplopers

Antwerpen: 1,3 miljard euro. Gent: 440 miljoen euro. Mechelen: 169 miljoen euro. Kortrijk: 168 miljoen euro. Leuven: 143 miljoen euro.

© 2013 Mediafin