Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Schrap een schepen als besparing (De Tijd, pag. 6, 13/11/2012)

13/11/2012 10:47 - Verschenen

De gemeenten staan voor moeilijke financiële tijden. Besparen op het aantal schepenen zou hen meer ademruimte geven. vlaams parlementslid patricia de waele (Ldd)

De Vlaamse burgemeesters, schepenen en OCMW-raads-leden kosten jaarlijks meer dan 100 miljoen euro. Nu de steden en gemeenten hun schepencollege samenstellen, ziet LDD een kans om te besparen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zijn de lokale besturen volop bezig met de opmaak van hun begroting. Dat is voor veel steden en gemeenten geen gemakkelijke oefening: de crisis, de vergrijzing en de loonkosten wegen op de gemeentefinanciën. Veel lokale besturen zijn daarom geneigd investeringen uit te stellen of te annuleren. Vlaams Parlementslid Patricia De Waele (LDD) legt daarom een besparingsvoorstel op tafel: schrap een schepen bij de samenstelling van de nieuwe schepencolleges. De schepenen en OCMW-leden worden op 1 januari 2013 ingezworen. Uit cijfers die het Parlementslid opvroeg bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) blijkt dat in 2010 83,3 miljoen euro betaald werd aan weddes voor de Vlaamse burgemeesters en schepenen en 20,3 miljoen euro voor de OCMW-raad. Boven op dat bedrag komen nog eens de zitpenningen voor de gemeenteraadsleden, die de lokale besturen autonoom kunnen vastleggen. Volgens Bourgeois zou een vermindering met 5 procent van de vergoedingen van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters op jaarbasis minstens 5 miljoen euro opleveren. De lokale besturen staan voor een grote financiële uitdaging', stelt De Waele. 'Een besparing op het schepencollege zou de lokale besturen meer financiële ademruimte geven zonder dat zij een lastenverhoging moeten doorvoeren of de gemeentelijke dienstverlening moeten afbouwen. In tijden van budgettaire krapte moeten de lokale besturen de tering naar de nering zetten. De steden en gemeenten kunnen zelf beslissen het aantal schepenen te verminderen. Een schepen minder zou een belangrijk signaal zijn van goed bestuur.' Bourgeois laat die keuze voorlopig over aan de lokale besturen. Wel heeft de N-VA-minister het gemeentedecreet al bijgestuurd, waardoor vanaf 2018 elk schepencollege het sowieso met een schepen minder zal moeten doen.

 

Bekijk hoeveel de weddes van de burgemeester, de schepenen en OCMW-voorzitter in uw gemeente kosten op tijd.be/loongemeenten

 

Kostprijs burgemeester en schepenen

 

Antwerpen: 2.004.749 euro. Gent: 1.015.933 euro. Brugge: 870.337 euro. Leuven: 798.143 euro. Sint-Niklaas: 680.311 euro. Hasselt: 676.098 euro. Oostende: 673.846 euro. Genk: 670.847 euro.

© 2012 Mediafin