Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

SCHERPGESTELD - Links, rechts, averechts: JMD schrijft een boek over de prijs van migratie

13/10/2009 08:24 - Opinie - Federaal - Asiel en migratie

Commentaar, kritiek en perceptie op en omtrent het 'Hoofddoek of blinddoek? De migratie ontsluierd', het pas verschenen boek van LDD-boegbeeld Jean-Marie Dedecker blijft net iets te makkelijk in het aftandse politiek-correcte patroon en de containerbegrippen links-rechts steken.

Mathias Danneels over de maoïstische en andere verrassende bondgenoten van Jean-Marie Dedecker.

Ontbijt met de weekendkranten, daags na de voorstelling op vrijdag 09/10/09 van 'Hoofddoek of blinddoek? De migratie ontsluierd' van Jean-Marie Dedecker.
Een ruim bemeten dubbelinterview met de man en Meyrem Almaci (Groen!) in De Standaard. In de regel behoorlijk oneens, af en toe een beetje eens, één keer helemaal eens. Beide antagonisten delen de overtuiging dat dit moeilijke, ondergesneeuwde en complexe debat een hoog 'sense of urgency'-gehalte heeft.

Het signalement in De Morgen van 10/10/09 daarentegen was uiterst beknopt. Al zijn daar enige verontschuldigingen voor aan te voeren. Een kookboek uit de Toscaanse keuken van Guy Verhofstadt, geschreven door Yves Desmet dient te worden gepromoot. En er zijn de mails natuurlijk, de uitgeprinte, vileine banbliksems, machinaties en messentrekkerijen die laten lezen hoe de hartverwarmend de eerlijke samenleving, maakbaar gemaakt door de SP.A, eerlang ons aller deel zal zijn.

Merkwaardig in dit verband is dat èn Terzake èn Phara op donderdag 8 oktober 2009 aandacht schonken aan JMD's boek maar de als een nieuwsbom ingeslagen mails domweg lieten liggen. Of: toch nog liever Dedecker op de rooster dan de vriendinnen en vrienden van de Grasmarkt in lichterlaaie te laten verkolen. In de commissie Media dient bevoegd minister Lieten te worden gevraagd of rooie mutualiteiten en VRT- baas Guy Peeters iets met deze schending van de objectieve informatieplicht van een neutrale openbare omroep te maken heeft, doch dit geheel terzijde.

De moraal versluiert de feiten

De receptie van 'Hoofddoek of blinddoek? De migratie ontsluierd' illustreert andermaal hoe lastig en moeilijk Vlaanderen het heeft om het debat op het scherp van de snee en tot op het bot te voeren. Het regent weliswaar containerbegrippen - rechts! - maar verder dan deze obligate afschuw wagen de meeste recensenten zich niet.

Het intellectueel-journalistieke en politieke klimaat om zonder taboes met het meest heikele pijnpunt van deze 21ste eeuw om te gaan, zit in Nederland toch iets beter dan in Vlaanderen en België. De oud-maoïst Jan Marijnissen van de SP - links van Bos' PvdA - zegt en schrijft al jàren dat het multiculturele laisser-aller fout zal uitpakken. De feiten geven hem inmiddels gelijk: delen van Amsterdam Zuid/Oost worden als verloren gebied beschouwd.

Onderwijs, wonen, drugs, veiligheid, samenleven tussen kerk en moskee: er kan in Nederland over een hoop worden gepraat zonder meteen de nek te worden omgewrongen, doodgezwegen of in de zak van rechts te worden gestopt.

In Nederland was het al mogelijk geworden hardop te zeggen dat ontwikkelingshulp 'de derde wereld' geen meter vooruit helpt. Vandaag is het Nederland ook mogelijk op een onbevangen manier over voor en tegen, wenselijkheid en niet-wenselijkheid, kosten en baten, wie er wel en wie er niet in mag te praten, schrijven, debatteren.

De Groene Amsterdammer, bepaald geen onafhankelijk weekblad van rechtse signatuur maar sinds jaar en dag één van de evangeliën van de progressieve Amsterdamse grachtengordel, pakt in haar editie 09/10/09 uit met een prikkelend dossier 'De prijs van de migratie. De moraal versluiert de feiten'. Een 'kop' die van Jean-Marie Dedecker zou kunnen zijn. Meer nog: een dossier dat nauw spoort met de feitelijke inhoud en de maatschappelijke bezorgdheid van JMD.

Net als Dedecker hamert journaliste Margreet Fogteloo in De Groene op 'de noodzaak van objectieve cijfers over het migratiebeleid. Het vraagstuk hoe de naoorlogse verzorgingsstaat zich verhoudt tot het migratiebeleid is actueel: is ons sociaal stelsel nog in staat om migranten te absorberen? Of hebben we meer (kennis)migranten nodig om de vergrijzing en krimpende bevolking te kunnen opvangen?'

Binnen zonder kloppen kost geld

Het blad stipt aan dat de allergie voor nuchtere feiten over migranten eveneens is geworteld het wetenschappelijke onderzoek zelf. Wetenschappers die etnisch gerelateerde statistieken hanteren - bijvoorbeeld over de output op de arbeidsmarkt, educatie, schooluitval, het gebruik van sociale voorzieningen of criminaliteit - zijn al snel verdacht bij zowel vakbroeders als daarbuiten.

Pakt een rapport over allochtonen positief uit, dan is de onderzoeker naïef of lid van de linkse kerk. Omgekeerd wordt iemand die negatieve uitkomsten presenteert verweten rechts te rekenen of xenofoob groepen te isoleren.

Dat is ook wat Marc Hooghe, hoogleraar politieke wetenschappen aan de KU Leuven probeert te doen. In een opiniestuk (De Standaard 12/10/09) op maat van Kris Peeters en CD&V geschreven, haalt Hooghe plots ferm uit naar de auteur van 'Hoofddoek of blinddoek? De migratie ontsluierd'. Wij citeren: 'Ook Jean-Marie Dedecker liet zich niet onbetuigd door uitvoerig de prijs van de migratie te berekenen. De man kreeg hiervoor ook een uitgebreide en kritiekloze tribune in de Vlaamse media.'

Hooghe wijst vervolgens op een recente studie van het United Nations Development Program (UNDP) waarin wordt gesteld dat migratie belangrijke economische voordelen heeft, zowel voor het land van oorsprong als voor het gastland. Hij concludeert dat de 'wilde kreten' van Dedecker het halen op de resultaten van ernstig onderzoek. Hoezo 'wilde kreten'?

Op de radio hoor ik Monica De Coninck (SP.A), voorzitter van het OCMW Antwerpen, vertellen dat Spaanse Marokkanen zich met gekochte en dus valse arbeidsontracten bij de bijstand aandienen. Een voorval dat in JMD's boek zou hebben kunnen staan, samen met talloze andere aberraties van een Belgisch migratiebeleid dat er geen is. Als Marc Hooghe het dan toch liever over macrostudies in plaats van concrete feiten zoals hierboven aangehaald wil hebben, onze noorderburen laten zich niet met een UNDP-kluitje in de polder sturen.

Al in 1999 schreef de Nederlandse econometrist Pieter Lakeman in Binnen zonder kloppen: Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen dat het Nederlandse migratiebeleid een economische mislukking is. Met 'dank' aan de politiek die systematisch haar ogen voor de harde werkelijkheid bleef sluiten.
In Vlaanderen/België beschikken we helaas over onvoldoende cijfermateriaal om het migratiedebat te 'deëmotionaliseren', te ontmijnen en haalbare, wenselijke oplossingen aan te reiken.

Dedecker en alle andere burgers die de exacte waarheid willen achterhalen, kunnen niet anders dan zelf op onderzoek gaan naar de kostprijs van het migratiefenomeen - met samenhangende randfenomenen - juist omdat de lamme Belgische eendenpolitiek èn de uit de ruif van de overheid etende academische wereld het al een eeuwigheid vertikken van zo'n onafhankelijk onderzoek een topprioriteit te maken.

Van een vergelijkbare eeuwigheid is de welles-nietes onduidelijkheid over het eigenlijke bedrag van de transfers tussen Vlaanderen en Brussel/Wallonië en dit sinds de misgeboorte van België, het voortreffelijke werk van professor Juul Hannes niet te na gesproken.

Cijfers, feiten en prioriteiten

Velen gunnen Marc Hooghe en de heren professoren de academische vrijheid om onderzoek te verrichten naar lokale dialecten langsheen de Congostroom of de invloed van spaarlampen op het leesgedrag in bejaardentehuizen.

Toch zou het van enig respect voor de belastingbetaler getuigen indien het kruim van onze universiteiten en denktanken eens werk zou maken van het wetenschappelijk in kaart brengen van hete hangijzers die er wèrkelijk toe doen, zonder ook maar één man, één partij, één obediëntie, één overheid naar de mond te praten.
Het cijfermatig wel en wee van de migratie/integratie/desintegratie/illegaliteit is zo'n heet hangijzer en prioriteit. Met stip.

 

(c) Mathias Danneels