Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

SCHERPGESTELD - De hoofddoek: camouflagepak van de kolonisator

12/09/2009 08:00 - Opinie - Onderwijs

Het VRT actualiteitenmagazine 'Koppen' liet donderdagavond leraren van het Atheneum Hoboken aan het woord.

Terwijl Vlaanderen in de ban is van één overjaarse onthaalmoeder met een snorretje, wordt onderwijzend personeel in de provincie Antwerpen nu al meer dan een week lang ook met de dood bedreigd door overspannen fundamentalistische moslimbroeders, moslimzusters en naïeve, linkse sympathisanten.

Leerlingen die de hoofddoek nooit hebben willen dragen of in de klas afzetten, worden gestalkt en ontvangen waarschuwende sms'jes die hel en verdoemenis voorspiegelen.

Onthutsende getuigenissen en verontrustende feiten die Vlaanderen hopelijk hebben wakker geschud. Want: de strijd tegen het volkomen terechte hoofddoekenverbod is een strijd tegen de fundamenten van onze vrije samenleving aan het worden.

Het moet dan ook worden betreurd dat een auditeur bij de Raad van State een leerlinge van het Koninklijk Atheneum Antwerpen naar de mond heeft gepraat en zelfs adviseert het hoofddoekenverbod ontwettig te laten verklaren. Dit is alsnog geen uitspraak ten gronde. Maar ze geeft wel aan dat onze in een dichtgeplamuurde ivoren toren verschanste magistratuur elke voeling en bedrading met de samenleving is verloren.

De Vlaming voelt wel haarscherp aan dat het de nieuwe Belgen en hun geloof zijn die de spelregels proberen te verleggen. Ook de politiek steekt de kop in het zand en schuift de hete aardappel door. Van het kabinet van onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) naar de koepel van het gemeenschapsonderwijs. Van de Guimardstraat naar de schooldirectie te velde. Van het halfrond naar Justitie en weer terug.

Wat belet onze parlementen om een einde aan de onduidelijkheid te maken en zèlf het initiatief te nemen en voor eens en altijd bij wet te stellen dat een hoofddoek in openbare dienst en in het gemeenschapsonderwijs niet hoort. Het maakt me overigens benieuwd hoe lang het vrije, zeg maar christelijk geïnspireerde onderwijs het wenselijk acht dat het aantal hoofddoeken in de klas in de meerderheid is bij zoverre Kerst en Pasen niet meer zonder tumult en weerstand zouden kunnen worden gevierd.

Hoe zeer ikzelf en onze partij LDD ook gehecht zijn aan een zo groot mogelijke autonomie van schooldirecties om hun pedagogisch project vorm te geven, de naakte feiten van de voorbije dagen illustreren ten overvloede dat de speelruimte die wij de moslim gunnen zich - wanneer we niet ingrijpen - tegen onszelf en de ons dierbaarste waarden en vrijheden zal keren.

Moslims die zich niet kunnen vinden in het gemeenschapsonderwijs en/of het vrij onderwijs zoals het in ons land gestalte wordt gegeven, dienen hun conclusies te trekken en zullen hun madrassa's in de toekomst zelf moeten financieren. Het is te gek voor woorden dat de hoofddoek aan Turkse universiteiten 'not done' is terwijl directrices, leraressen en leraren in het Vlaamse onderwijs worden geïntimideerd en het werken onmogelijk gemaakt door lieden die nog altijd niet hebben begrepen dat onze samenleving op andere leesten is geschoeid dan de profeet zich heeft gedroomd.

Mocht de Raad van State zich volgende week dinsdag toch tegen het hoofddoekenverbod uitspreken - die vrees is helaas gewettigd - zal dit juridische precedent door het overgrote deel van moslimgemeenschap als een overwinning van formaat worden gevierd.

Imam Nordine Taouil zal opnieuw glimmend van triomfalisme de trappen van het Antwerps Koninklijk Atheneum bestijgen, onderwijsinstelling waar ooit de wieg van de Vlaamse vrijzinnigheid en culturele voorhoede heeft gestaan. Na het gescheiden zwemmen, de boerkini, de halal schoolpicknick, Sinterklaas zonder kruis op de mijter en de boerderij zonder varkens, hebben Taouil en zijn heilige boek uit het  jaar 630 de ontvangende samenleving, het land van aankomst, de kwetsbare democratie andermaal op de knieën gedwongen.

Een heilig boek, de Koran, waarin geeneens sprake van het bedekken van het hoofdhaar voor vrouwen. De Nederlandse auteur Kader Abdolah merkt op dat de hoofddoek teruggaat op het overspel van Aïsha, de lievelingsechtgenote van Mohammed.

Toch laten wij anno 2009 in Vlaanderen toe dat een groter wordende groep, hier geboren jonge vrouwen, hun leven laten dicteren door een religieus geïnspireerd conservatisme dat haaks staat op wat door de onze seculiere moderniteit als verworven, veroverd en van waarde wordt beschouwd.

Het is volstrekt onbegrijpelijk dat aardig wat zelfbenoemde progressieven in dit land al of niet stilzwijgend - soms gewelddadige - acties tegen het hoofddoekenverbod steunen. Links laat de jonge vrouwen die zich niet laten intimideren, links laat de moslima's die het juk van de islam wel durven afgooien in de steek.

Schrijver Benno Barnard is één van de weinigen uit die biotoop die terecht stelt dat de hoofddoek veel meer is dan een lapje stof en wel degelijk - en ik citeer uit zijn bijdrage in DS van 10 september 2009 - 'een tactisch wapen is in de kruistocht tegen de moderniteit'.  Ik hoop dat Benno het niet erg vindt dat ik in hem een medestander herken.

Nog een medestander: in zijn boek 'De Europese Revolutie. Hoe de islam ons voorgoed veranderde' legt de even pientere als conservatieve Amerikaanse auteur en journalist Christopher Caldwell de vinger op de wonde: een groeiende groep moslimburgers is niet langer geneigd zich aan onze samenleving aan te passen. Er bestaat, stelt Caldwell, een term voor mensen die naar een land trekken en willen dat het land zich aan hen aanpast en niet andersom: geen migratie maar kolonisatie.

Wanneer ook wij verder laten betijen wordt de hoofddoek een uitdagend religieus statement dat op een provocerende manier de tolerantiedrempel tussen de verschillende culturen in onze samenleving aftast. De hoofddoek loopt voorop in de strijd van de gelovige die religie niet langer als een privé-zaak beschouwt maar alle terreinen van het sociale en zelfs politieke leven tracht te veroveren: camouflagepak van de kolonisator.

(c) Mathias Danneels -12 september 2009