Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

“Schaf de functie van arrondissementscommisaris af”

02/04/2009 09:57 - In het parlement - Vlaams - Bestuurszaken

Vlaams parlementslid Gino De Craemer pakte minister Keulen aan in verband met de benoeming van drie arrondissementscommissarissen. Anne Martens, dochter van, werd daarom benoemd tot commissaris van West-Vlaanderen.

"Als reden om deze functie te aanvaarden, heeft mevrouw Martens letterlijk het volgende verklaard: Ik moet denken aan mijn gezin. Ze spreken over het afslanken van kabinetten. Deze uitspraak spreekt boekdoelen. LDD pleit daarom ook voor het afschaffen van die functie."

Gino De Craemer:

"Mevrouw de voorzitter, minister Keulen heeft iets met benoemingen. Hij is specialist in benoemingen, maar zeker niet in niet-benoemingen.

Dit is een kaakslag voor West-Vlaanderen. Waren er dan geen competente West-Vlaamse kandidaten?

Als reden om deze functie te aanvaarden, heeft mevrouw Martens letterlijk het volgende verklaard:

"Ik moet denken aan mijn gezin. Ze spreken over het afslanken van kabinetten."

Blijkbaar is dit de reden waarom ze van het kabinet van minister-president Peeters naar de functie van arrondissementscommissaris overstapt. Dit spreekt boekdelen.

De functie van arrondissementscommissaris is in de achttiende eeuw gecreëerd. Toen was dit misschien een nuttige functie. De arrondissementscommissaris moest de gouverneur vervangen. De gouverneur kon immers niet overal in de provincie aanwezig zijn. Ik weet echter dat de gouverneur van West-Vlaanderen paard en kar al lang door veel gemotoriseerde paardenkrachten heeft vervangen. Dat is bijgevolg niet langer het probleem.

In de loop van de twintigste en de eenentwintigste eeuw is deze functie tot een functie met politieke benoemingen uitgegroeid. Dat is in regeringskringen zelfs niet ontkend. De vraag is of deze functie al dan niet nuttig is. De minister heeft een aantal taken van de arrondissementscommissaris opgesomd. Mij lijken dit taken van de gouverneur.

Indien de functie niet nuttig is, kunnen we ze best afschaffen. Dat is waar LDD voor pleit."

Minister Marino Keulen:

Het is de eerste keer dat voor het ambt van arrondissementscommissaris bekwaamheidsproeven zijn georganiseerd. Vroeger werden die mensen gewoon benoemd en werd in dit verband geen enkele bedenking geformuleerd.

Ik vind het belangrijk hier de expertise van de jury te verdedigen. Het is gruwelijk die mensen als marionetten voor te stellen. Op die manier wordt hun oneer aangedaan. Ze zijn experts in hun vakgebied. Ze hebben op tal van momenten bewezen dat ze ergens voor staan en dat ze op hun onafhankelijkheid kunnen staan.

De discussie over de inhoud van de functie is een welles-nietesspelletje. Ik heb al een aantal mensen uitgedaagd. Ze kunnen met een arrondissementscommissaris op stap gaan. De arrondissementscommissaris is de eerste assistent van de gouverneur. Limburg telt 44 gemeenten en evenveel OCMW's. De gouverneur kan dat niet allemaal zelf.

(Rumoer)

Bepaalde mensen hebben een mening over deze eerste assistenten van de gouverneurs. Indien ik die mening tegenspreek, proberen ze dit belachelijk te maken. Indien ze met hen op stap zouden gaan, zouden ze zichzelf kunnen overtuigen. Ik weet dat sommigen dit misschien zullen doen. Ik herhaal deze uitdaging. Wie met hen op stap gaat, zal zelf kunnen zien wat die mensen in functie van het binnenlands bestuur doen. Aangezien ze nuttig werk leveren, ben ik op dat vlak onbevreesd. Ze zullen die toetsing doorstaan.

De stressbestendigheid van mevrouw Martens staat, naast de vereiste vaktechnische competenties, in het proces-verbaal vermeld. Die mensen moeten iets van het binnenlands bestuur kennen. Ze moeten met een bepaalde mate van stress kunnen omgaan. Rampenbestrijding is immers een van de taken die de arrondissementscommissarissen voor hun rekening nemen. Tijdens het examen heeft mevrouw Martens niets over haar gezinssituatie gezegd. Dat heeft geen enkele rol gespeeld.

Wat hier gebeurt, is in orde en kan de toets van de kritiek doorstaan."