Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Rommelbelegging kost Vlaanderen 11 miljoen (De Standaard, pag. 24, 16/09/2013)

16/09/2013 09:22 - Verschenen

Vier Vlaamse overheidsinstellingen verliezen minstens 11 miljoen euro op hun rommelobligaties. 'Bovendien zit geld geblokkeerd, waardoor Vlaanderen moet lenen om PMV aan middelen te helpen', zegt Lode Vereeck (LDD).

De vier Vlaamse overheidsinstellingen die geld verliezen met rommelobligaties, hebben Collateralized Debt Obligaties (CDO's) gekocht. Het gaat om gestructureerde obligaties die ze kochten vlak voor het losbarsten van de financiële crisis.

Deze complexe financiële producten werden verkocht als een soort vastrentende belegging maar dan met een hogere coupon dan pakweg een termijnrekening.

KBC prees ze destijds aan vermogend Vlaanderen aan. En ook aan beleggers met tijdelijke cashoverschotten, alhoewel het ging om beleggingen met een looptijd van tien jaar.

Ook Vlaamse overheidsinstellingen belegden er gretig in. Het gaat om het Vlaamse investeringsfonds PMV, het investeringsfonds Arkimedes, Via-Invest en het Vlaams Pensioenfonds vzw.

Vlaams parlementslid Lode Vereeck die voor LDD ook lid van de commissie Financiën is, probeert al een tijdje via gerichte vragen aan de betrokken Vlaamse ministers zicht te krijgen op hoeveel geld die beleggingen Vlaanderen zullen kosten. Hij komt uit op meer dan 11 miljoen euro op een investering van 58,6 miljoen euro of bijna 20 procent van de belegging (zie tabel).

Arkimedes

Het nominaal grootste verlies situeert zich bij het investeringsfonds Arkimedes. Dat had 28 miljoen euro in CDO's gestopt, of een kwart van zijn totale middelen. Arkimedes heeft zijn CDO's al verkocht met een verlies van 5,6 miljoen euro. 'Wellicht omdat het geld nodig had om zijn investeringsverplichtingen na te komen', vermoedt Vereeck, die tevens professor openbare financiën is aan de Universiteit van Hasselt.

Het eerste Arkimedes-fonds haalde 110 miljoen euro op met een gewestwaarborg en een fiscale incentive.

PMV kocht vijf CDO's voor een totaalbedrag van 26,1 miljoen euro. Eén CDO (Fulham Road) werd door KBC teruggekocht tegen nominale waarde (2,5 miljoen). PMV zal naar verwachting 4,72 miljoen euro verliezen op de resterende beleggingen.

Het fonds sloot net als Arkimedes en Via-Invest een indekkingsverzekering af waardoor het verlies op de vervaldag niet meer kan bedragen dan 80% van de hoofdsom. De verzekeringspremies die daarvoor betaald moeten worden, eten de eventuele couponbetalingen op.

Ondertussen zit het geld wel tien jaar vast, waardoor PMV niet aan die reserves kan. Eind vorig jaar moest het Vlaams Gewest zelf geld lenen om PMV 10 miljoen euro toe te stoppen. 'Een belegging van tien jaar is geen tijdelijk kasbeheer', zegt Vereeck. 'De overheid moet nu geld lenen en daarop rente betalen omdat PMV niet aan haar reserves kan.'

Hoeveel het verlies zal bedragen bij de vzw Vlaams Pensioenfonds is onduidelijk. Het Vlaams Pensioenfonds sloot geen indekkingsverzekering af. Blijkbaar werd daar geoordeeld dat men zo slecht niet zat. Maar in 2011 boekte het fonds plots een waardevermindering van 492.870 euro op een belegging van 500.000 euro.

De verschillende fondsen hebben wel al couponbetalingen gekregen vanuit de CDO's, maar Vereeck vindt niet dat je dit mag aftrekken van de verliezen. 'Andere beleggingen zouden hoe dan ook eveneens intresten genereren.'

© 2013 Corelio