Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Renovatie van sociaal huurpatrimonium is prioritair

13/05/2012 11:49 - Persbericht

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) pleit voor een radicaal andere aanpak van het sociaal woonbeleid waarbij renovatie absolute voorrang krijgt op nieuwbouw. Als er niet langer sociale koopwoningen worden gebouwd, kan deze gewijzigde beleidsaanpak perfect met het huidige budget worden gerealiseerd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) klaagde in 2010 aan dat er in Vlaanderen maar liefst 10.000 sociale woningen onbewoond waren. Ondanks de veelvuldige beloften van Vlaams minister Van den Bossche om prioritair in te zetten op het renoveren van deze onbewoonde sociale huurwoningen gaat het echter van kwaad naar erger. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) kondigde deze week een renovatiestop aan omdat er zelfs geen geld beschikbaar was om aanbestedingsklare renovatiedossiers te financieren.

Peter Reekmans: "Een renovatiestop heeft tot gevolg dat de leegstand in de sociale huisvestingssector nog verder zal toenemen. De helft van de sociale woningen moet immers op korte of middellange termijn worden gerenoveerd. Omdat er niet meer wordt gerenoveerd, zullen de sociale nieuwbouwprojecten echter steeds vaker dienen voor het noodgedwongen herhuisvesten van de huidige sociale huurders. Hierdoor zullen de wachtlijsten in de sociale huursector altijd maar langer worden. Niet prioritair inzetten op renovatie is dan ook volkomen asociaal."

In 2008 werden er 5029 sociale huurwoningen gerenoveerd; in 2009 nog 4023 woningen; in 2010 amper 3388. Daarentegen stijgt de nieuwbouw van sociale woningen jaar na jaar.

Peter Reekmans: "Het kan niet dat er jaarlijks voor 700 miljoen euro nieuwe huur- en koopwoningen worden bijgebouwd, terwijl het bestaande patrimonium hoe langer hoe meer verkommert. Om die reden pleit ik voor een radicaal andere beleidsaanpak waarbij renovatie absolute voorrang krijgt op nieuwbouw door:

-niet langer nieuwe sociale koopwoningen te bouwen omdat een sociale koopwoning een levenslang voordeel biedt op kosten van de belastingbetaler;

-de daardoor vrijgekomen budgetten aan te wenden om een inhaalbeweging te realiseren inzake het renoveren van verouderde sociale huurwoningen;

-geen nieuwe sociale huurwoningen te bouwen tot het bestaande sociale huurpatrimonium volledig gerenoveerd is;

-de totaal verouderde sociale huurwoningen met een hoge renovatiekost te verkopen als sociale koopwoningen;

-het veralgemeend invoeren van de huursubsidie, die sociale huurders de mogelijkheid biedt om ook op de private markt een woning te huren."

"Indien deze vijf maatregelen consequent worden toegepast ben ik ervan overtuigd dat tegen 2020 niet enkel de massale leegstand zal opgelost zijn, maar dat bovendien de wachtlijsten sterk zullen verminderd zijn", besluit Peter Reekmans.