Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Regionalisering huurwetgeving zegen voor LDD

16/09/2010 00:00 - Persbericht - Wonen

Vlaams minister van wonen, Freya Van Den Bossche, blijkt voorstander van de regionalisering van de federale huurwetgeving. Op zich is dit geen slechte zaak voor Vlaanderen, maar LDD huivert bij de manier waarop de minister haar nieuwe bevoegdheden wil invullen.

Patricia De Waele (LDD), Vlaams Volksvertegenwoordiger: "De regionalisering zou een zegen kunnen zijn, omwille van het grote aantal tekortkomingen in de huidige huurwetgeving die de verhuurder momenteel afschrikt om nog verder te verhuren. We merken immers een grote verschraling van de private huurmarkt die hoofdzakelijk te wijten is aan de beperkte bescherming van de verhuurder." 

Volgens Patricia De Waele dient men te vertrekken vanuit het gezonde standpunt dat een minimaal rendement voor de private eigenaar noodzakelijk is. Als dit rendement in het gedrang komt of zelfs negatief wordt, verliest de eigenaar logischerwijze elke reden om op de privé-markt te verhuren. Daardoor wordt het voor de huurders steeds moeilijker om een geschikte woonst te vinden. 

Patricia De Waele: "In de huidige huurwetgeving staat de bescherming van de huurder centraal. Het wantrouwen bij de privé-eigenaar neemt jaar na jaar toe omwille van het risico van wanbetaling of onzorgvuldig onderhoud door de huurder." 

Daarnaast heeft de privé-eigenaar te kampen met overreglementering. Te pas en te onpas vaardigt de overheid nieuwe reglementen uit, legt ze nieuwe kwaliteitseisen op, stelt ze de huurwaarborgen in vraag of wil ze zelfs de huurprijzen vastleggen. De overheid bepaalt dus meer en meer wie en aan welke voorwaarden in een eigendom mag komen wonen. In geval van een huurgeschil trekt de huiseigenaar dan ook meer en meer aan kortste eind. 

Patricia De Waele: "Indien de huurwetgeving effectief geregionaliseerd zou worden, dan moet de Vlaamse overheid initiatieven nemen om het wantrouwen bij privé-eigenaars weg te nemen. Dit is - gezien de lange wachtlijsten voor sociale woningen - nodig om op korte termijn iedereen aan een aantrekkelijke woonst te helpen."

Reacties op "Regionalisering huurwetgeving zegen voor LDD"

Patricia De Waele (Vlaams Volksvertegenwoordiger LDD)
14/10/2010 13:53
Geachte,

Dank voor uw opmerking. Aanvankelijk was ik ook voorstander om zoveel mogelijk grensoverschrijdende wetgevingen uniform te maken. Het is inderdaad al heel moeilijk om met verschillende regeltjes in ons klein landje te leven.

Doch mijn ervaring in het Vlaams Parlement heeft me evenwel aangetoond dat de regionalisering van bepaalde bevoegdheden ertoe heeft geleid dat nu eens een federale minister, dan weer een regionale minister de wetgeving van een ander niveau als paraplu - lees als excuus - gebruikt om het eigen falen achter weg te steken.

Zo is de bevoegdheid wonen/huisvesting een regionale wetgeving. Nogal raar dat we maar over een deeltje bevoegd zijn (sociale huurwetgeving - ik leerde trouwens uit de verslagen van de ombudsdienst dat die op veel vlakken minder bescherming biedt aan de zwakke huurder dan de gewone huurwetgeving). Als de volledige verantwoordelijkheid van wonen geregionaliseerd zou worden - lees de huurwetgeving incluis - dan zouden we het woonbeleid zodanig kunnen sturen dat er nog eigenaars zouden willen verhuren om iedereen snel een comfortabel huis te gunnen. Nu vluchten de private eigenaars naar andere vormen van rendement, en de overheid - lees de gesubsidieerde woningmarkt - kan niet volgen om iedereen een onderdak te geven. Dat zou trouwens ook onbetaalbaar worden en zeer zwaar wegen op uw en mijn portemonnee. Het zou onze woonmarkt ook een te hoog 'sovietgehalte' meegeven.

En in die huurwetgeving - aangepast door de PS - zitten nu eenmaal heel wat onzekerheden voor de huiseigenaar. Die verdienen ook een bescherming, want niet iedere eigenaar is - zoals men wil doen geloven -een huisjesmelker.

Vertrekkende uit de wetmatigheden van eerder doorgevoerde staatshervormingen (en ik zie niet direct in dat die zullen teruggeschroefd worden) is het nuttig of noodzakelijk dat we ook over de volledige woonmarkt kunnen beslissen. Gedaan met de zwarte piet doorschuiven naar een andere minister. Maar ik voegde er wel in één adem bij dat dat zijn nut zou hebben voor zover men naar een evenwichtiger huurwetgeving zou streven.

Maar ik ben het met u eens dat het voor de makelaar of eigenaar geen sinecure is om de verschillende wetgevingen en reglementen toe te passen. Denk maar aan de verschillen in registratietarieven, EPC wetgeving en andere. Het zou ideaal zijn om de grote lijnen op mekaar af te stemmen, en ja, waarom niet een Europees kader schetsen?

Ik hoop dat ik u met deze enige verduidelijking heb kunnen geven.

Met vriendelijke groeten,

Patricia De Waele
Vlaams Volksvertegenwoordiger
PLAS Guillaume
11/10/2010 17:00
De huurwetgeving regionaliseren heeft geen enkel nut. Dat is regionaliseringswaanzin. Deze wet blijft beter nationaal. Men wil altijd maar meer van 1 wet er drie verschillende maken zonder dat dit enig voordeel of verbetering oplevert voor de regio's (Vlaanderen, Wallonië of Brussel). Het maakt alleen het leven van de burgers en de ondernemingen moelijker. Men gaat zoveel regionale verschillende wetgvingen maken dat iedereen dit land zal verlaten. Dat LDD eens uitlegt wat deze geregionaliseerde wetgeving zal opleveren voor Vlaanderen?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*