Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Regering van lopende zaken blijft vaag over haar gegeven WK-garanties

15/10/2010 16:30 - Persbericht - Sport

Ministers Leterme en Reynders tonen zich meesters in het omzeilen van lastige vragen betreffende de door hen gegeven garanties aan de FIFA teneinde het WK voetbal voor 2018 of 2022 binnen te halen. Zo bleek deze morgen in de Senaatscommissie voor financiën.

De federale regering samen met onder meer de Vlaamse regering hebben zich nagenoeg onbeperkt op kosten van de belastingbetaler geëngageerd om toch maar tegemoet te komen aan de gevraagde garanties van de FIFA. Zo vroeg en kreeg de FIFA immers de garantie dat er een algehele belastingvrijstelling zou komen vóór, tijdens en na het WK voor alles wat direct en indirect aan het WK te verankeren is. Dit impliceert voor LDD dat er voor de uitgaven die de overheid voor het WK zal maken geen rechtstreekse overheidsinkomsten tegenover zullen staan. Bijgevolg zal de overheid onvermijdelijk aan de budgetten van andere beleidsdomeinen moeten snoepen, wat voor een land als het onze, enkel maar extra moeilijkheden met zich meebrengt.

Ulla Werbrouck (LDD), Vlaams volksvertegenwoordiger: "Dat er inspanningen geleverd moeten worden om als land de organisatie van een WK voetbal binnen te halen is normaal. Maar het is niet normaal dat er aan een privéorganisatie, die in dit geval FIFA heet, een blanco cheque gegeven wordt waarbij men het bedrag niet eens bij benadering kan inschatten. Deze blanco cheque zal uiteindelijk integraal ten laste van de Belgische belastingbetaler vallen."

Als antwoord op deze kritiek verwijzen de regeringen in ons land naar het succesverhaal in Duitsland. Hier namen zij uiteindelijk immers meer dan 1 miljard aan fiscale meerinkomsten waar. Maar LDD wijst erop dat de regeringen er niet bij vertellen dat Duitsland toen slechts een beperkte belastingvrijstelling (en dus geen algehele belastingvrijstelling) ten voordele van de FIFA invoerde.

Ulla Werbrouck: "Het is een politieke keuze om als land en als regio in een mondiale organisatie te investeren. Die keuze moet echter transparant uitgelegd worden aan de bevolking, want het is de bevolking die uiteindelijk voor de eindfactuur zal moeten opdraaien. Een eindfactuur waar het aantal nullen voor de komma momenteel niet eens bij benadering te bepalen valt. Dit getuigt van een slecht en slordig beheer."

Reacties op "Regering van lopende zaken blijft vaag over haar gegeven WK-garanties"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*