Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Interviews

“Regering trekt geen lessen uit de financiële crisis.” (Rob Van de Velde)

24/03/2010 10:07 - Interview

Het parlement zal donderdag de financiële wet van augustus 2002 en die van de Nationale Bank aanpassen. Kamerlid Rob Van de Velde vertelt aan De Standaard waarom het een slecht wetsontwerp is.

"Het schendt niet alleen de onpartijdigheid van bestuur, het zal ook geen rekening houden met de aanbevelingen die het parlement deed naar aanleiding van de financiële crisis deed."

LDD vindt dat het voorliggende wetsontwerp het basisbeginsel uit het gemeenrecht, namelijk de onpartijdigheid van het bestuur schendt.

Van de Velde: "Als beursgenoteerd bedrijf (met een regentenraad bestaande uit vakbondsmensen, politieke benoemingen en industriëlen) zal de NBB toezicht houden op zichzelf, haar aandeelhouders en collega-ondernemingen. Bij het minste dispuut delft de NBB als toezichthouder geheid het onderspit en hebben we terug een vleugellamme toezichthouder', zegt Rob van de Velde.

Volgens hem is er meer dan enkel een schijn van partijdigheid.

'Kijk maar naar het lopende onderzoek naar de vermeende koersmanipulatie van het NBB-aandeel. Aangezien de kans groot is dat (zo er manipulatie is) er institutionele beleggers bij betrokken zijn, kom je al snel in de omgeving van de NBB uit. Het wetsontwerp mag niet worden goedgekeurd zolang dat onderzoek loopt', stelt Van de Velde.

'De beschikbare tijd kan de regering dan gebruiken om een deftig wetsontwerp op te stellen in plaats van de lege doos die nu voorligt. Het huidige ontwerp regelt niets meer dan de stoelendans tussen CBFA en NBB."

"Van het verbeterde instrumentarium voor een performante toezichthouder is niks te bespeuren, over de organisatie van de nieuwe entiteiten wordt gezwegen en zelfs over de aansprakelijkheid van (de beursgenoteerde) NBB zal de Koning bij KB beslissen', stelt Van de Velde.

De LDD'er vreest dat met de aanbevelingen die het parlement naar aanleiding van de financiële crisis deed, er geen rekening zal gehouden worden.

(c) Pascal Dendooven