Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Regering betaalt 17,5 miljoen voor adviezen die ze negeert (de Standaard, pag. 7 08/04/2013)

08/04/2013 11:00 - Verschenen

Tien jaar nadat de Vlaamse regering de wirwar van toen 160 bestaande adviesraden had vervangen door twaalf grote strategische adviesorganen, groeiden naast die twaalf alweer een pak nieuwe raden. Terwijl ze die twaalf compleet negeert, zegt de oppositie.

Brussel - Na haar begrotingscontrole, ruim een week geleden, maakte de Vlaamse regering bekend dat haar minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois (N-VA), het aantal adviesraden zal verminderen.

Oppositielid Lode Vereeck fleurde meteen op. Het LDD-parlementslid klaagt al jaren dat de Vlaamse regering in 2009 goede voornemens formuleerde over haar omgang met die raden en dat ze daar nog niets van gebakken heeft.

'Toen beloofde ze die twaalf strategische adviesraden (SAR's) ernstig te nemen, maar intussen richt ze nog altijd nieuwe raden en raadjes op om de bestaande raden te ontwijken.' Vereeck verwijst onder meer naar de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (Ceeo) die een domein bestrijkt dat onder de sociaal-economische (Serv) en bestuurlijke (Vlabest) adviesraden moest vallen.

Cijfer

Vlaams Parlementslid Ivan Sabbe (LDD) zegt dat er intussen alweer 224 Vlaamse adviesorganen gegroeid zijn. Ex-Voka-voorzitter Luc Debruyckere sprak een tijd geleden van 130. En Lode Vereeck (LDD) is er zeker van dat er minstens 61 sectorale adviesraden bestaan in Vlaanderen, naast de twaalf strategische adviesraden.

In 2003 werden 160 versnipperde raden opgedoekt en vervangen door de twaalf strategische raden.

Hoever de Vlaamse regering wil gaan in het verminderen van de raden, is niet bekend. Volgens zijn woordvoerder Kris Snijkers wil minister Bourgeois 'zich niet vastpinnen op een cijfer'. Hij zegt dat ook sommige strategische adviesraden kunnen verdwijnen.

Het 'advieswereldje' erkent dat voor dat laatste iets te zeggen is. De Mobiliteitsraad Mora, bijvoorbeeld, vergadert al in de lokalen van de Serv, en gebruikt personeel en budget van de Serv. Verdere stappen liggen voor de hand, vooral omdat de Mora zijn werk ook moet afstemmen op twee subcommissies van de Serv: de Havencommissie en de Luchthavencommissie.

Ongenoegen

Volgens Lode Vereeck leeft er groot ongenoegen in de Vlaamse adviesraden omdat de overheid geen rekening houdt met hun adviezen. 'Er is daarin niets veranderd sinds de kritische analyse die wetenschappers maakten in 2009. De regering raadpleegt die raden omdat ze moet, niet omdat ze er de meerwaarde van inziet. Trouwens, meestal vraagt ze het advies te laat, als de contouren van de beslissing al vast liggen. Ze doet dat omdat ze bang is dat de adviesraad haar compromisruimte zal beperken.'

Vereeck vindt het erg dat de raden zo genegeerd worden. 'Ze omvatten vaak het kruim van de experts en ervaringsdeskundigen die Vlaanderen rijk is.'

'Maar als men die raden toch negeert, dan is het ook maar niets om er dan 17,5 miljoen aan te spenderen', vindt Vereeck. Het budget van de raden(zie hierboven) wist hij te puren uit de antwoorden op talloze parlementaire vragen.

Lode Vereeck onderzocht ook in detail of de Vlaamse regering belangrijke adviezen van haar strategische raden volgt. De begrotingsadviezen en het staatshervormingsadvies van de Serv werden volgens hem niet gevolgd; het inhaalprogramma onderzoeksgeld van de VRWI werd niet gevolgd, en na het rapport-Soete 2 dat vereenvoudiging van de innovatiewereld bepleitte, werd nog een pak nieuwe instellingen opgericht.

Intussen blijkt dat er ook veel misvattingen bestaan over de adviesraden.

Sommigen zien ze vooral als een groep onafhankelijke experts, anderen zien ze als vergaderingen van belanghebbenden (stakeholders); meestal is het een mengeling van die twee. Maar het gebeurt dat raden van belanghebbenden zichzelf uitroepen tot onafhankelijke experts, en het gebeurt dat politici raden met onafhankelijke experts in de grond pogen te boren door hen te verwijten belangen te verdedigen.

© 2013 Corelio

Guy Tegenbos - de Standaard, pag. 7