Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Recordaantal boetes bouwovertreders (Het Belang van Limburg, pag. 1 17/04/2013)

18/04/2013 09:51 - Verschenen

1,8 miljoen euro dwangsommen geïnd in 2012

BRUSSEL - De Vlaamse overheid heeft vorig jaar voor 1,8 miljoen euro aan dwangsommen geïnd van overtreders die een bouwovertreding niet in de oorspronkelijke staat hebben hersteld. Een absoluut record.

Sinds 1999 is het handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening erop gericht dat de overtreder de bouwovertreding ongedaan maakt door het illegaal bouwwerk af te breken of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Om effectief gedaan te krijgen dat de overtreder de overtreding ongedaan maakt, voorzien de rechtbanken in hun herstelvorderingen een dwangsom die afhangt van de impact van de inbreuk en de maatschappelijke gevolgen ervan.

De dwangsommen die de rechtbanken in 2011 en 2012 in Vlaanderen oplegden bedroegen gemiddeld 186 euro en 146 euro per dag vertraging.

Dat is opmerkelijk meer dan de voorgaande jaren: 99 euro per dag vertraging in 2010, 78 euro in 2009 en 66 euro in 2008.

De Vlaamse overheid heeft ook nooit een hoger bedrag aan dwangsommen geïnd dan vorig jaar. Voor 2012 ging het om 1.802.325 euro.

Dat is 11.355 euro meer dan in 2011 en maar liefst 641.000 euro meer dan in 2010. "In Antwerpen en Limburg waren de sommen het hoogste: 692.544 euro in de provincie Antwerpen (38,4 procent) en 478.334 euro in de provincie Limburg (26,5 procent)", zegt Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD).

© 2013 Concentra

Yves Lambrix - Het Belang van Limburg, pag. 1