Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Raad van State torpedeert vzw I-Cleantech in Houthalen (Het Belang van Limburg, 07/04/2011, p5)

07/04/2011 08:45 - Verschenen

BRUSSEL - Het voorstel van decreet over de oprichting van de vzw I-Cleantech op het mijnterrein in Houthalen, kan in zijn huidige vorm geen doorgang krijgen. Dat stelt de Raad van State in een vernietigend advies.

Na de Inspectie van Financiën laat nu ook de Raad van State zich vernietgend uit over de oprichting van de vzw I-Cleantech op het mijnterrein in Houthalen. Zoals bekend wil Vlaams Innovatieminiser Ingrid Lieten (sp.a) met de vzw schone technologie in Vlaanderen coördineren en stimuleren. De vzw zou werken met twee directeurs, 10 personeelsleden en een 9-koppige raad van bestuur krijgen. Na vier jaar zou ze zelfbedruipend moeten zijn.

Nadat hij eerder een hoorzitting over de zaak afdwong, verkreeg Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) dat de Raad van State zich over de oprichting van de vzw zou buigen. "Dat advies van zes bladzijden is nu binnen... en het is vernietigend", aldus Vereeck. Wat zegt het advies?

- Het begrip 'cleantech' wordt niet nader omschreven. "In de tekst van het voorstel van decreet zou het begrip moeten worden gedefinieerd, en moeten het maatschappelijk doel en de opdrachten van de vzw vermeld worden."

- De machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden als stichtend lid van de vzw is te ruim omdat geen gegevens worden aangereikt over de oprichting, de samenstelling, de bevoegdheid, de werking en het toezicht op de vzw.

- De keuze voor de privaatrechtelijke rechtsvorm van de vzw kan tot praktische toepassingsmoeilijkheden leiden, zoals het organiseren van sluitend toezicht van de overheid op de vzw.

Geen doorgang

"In geen geval kan het voorstel van decreet, in de summiere versie waarin het om advies is voorgelegd, doorgang vinden", besluit de Raad van State in haar advies.

Het Belang van Limburg
(YL)
© 2011 Concentra

Reacties op "Raad van State torpedeert vzw I-Cleantech in Houthalen (Het Belang van Limburg, 07/04/2011, p5)"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*