Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Professoren KULeuven geven Parlementslid Ivan Sabbe gelijk

25/03/2011 12:11 - Persbericht

Professoren van de KULeuven - verzameld in de denktank Metaforum - concluderen dat het milieu- en mobiliteitsbeleid in België verkeerde keuzes maakt door dieselwagens fiscaal aan te moedigen, terwijl net die dieselwagens nog steeds schadelijker zijn voor de gezondheid dan benzinewagens. Daarmee bevestigen academici de stelling van Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe dat de federale subsidiemaatregelen, die zich vooral richten op het verminderen van de CO2-uitstoot, de verdieseling van het wagenpark in de hand werken, terwijl dieselwagens een grotere bron zijn van fijn stof (en dus grotere schade toebrengen aan de gezondheid) dan benzineauto's. Ivan Sabbe pleit dan ook nog maar eens voor een bijsturing van deze maatregelen en voor het terugbrengen van de accijns op benzine tot het niveau van de accijns op diesel.

In Vlaanderen is 40 procent van het fijn stof (PM2.5) afkomstig van het verkeer, en dan vooral van dieselvoertuigen, terwijl een dieselvoertuig op jaarbasis (aan 15.000 km/jaar) tussen de 250 euro en 800 euro (naargelang de energiezuinigheid van de dieselwagen) minder belastingen kost in vergelijking met een benzineauto.

Ivan Sabbe, Vlaamsvolksvertegenwoordiger: "De academici hebben het bij het rechte eind als ze stellen dat het onverantwoord is autovarianten te subsidiëren die minder accijnzen betalen maar niet minder milieuvervuiling opleveren. Om daar aan te verhelpen moet de federale subsidiepolitiek worden bijgestuurd en dient de accijns op benzine te worden teruggebracht naar het niveau van de accijns op diesel. Ik vraag al anderhalf jaar aan Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, zowel in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement als de plenaire vergadering, om hierover dringend in overleg te gaan met de federale regering, maar tot op heden kwam daar nog niks van in huis."

"Daarnaast moet de Vlaamse Regering ook spoedig inzetten op een vergroening van de verkeersfiscaliteit door het variabel maken van de verkeersbelasting en de Belasting op Inverkeerstelling (BIV), en ditniet enkel op basis van de huidige federale criteria zoals de CO2-uitstoot, maar evenzeer op basis van andere meer schadelijke emissies zoals NOx en fijn stof", besluit Sabbe.

Reacties op "Professoren KULeuven geven Parlementslid Ivan Sabbe gelijk"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*