Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het nieuws

Professor Lode Vereeck trekt LDD in Limburg

17/12/2008 10:17 - In het nieuws - Partij

Professor Lode Vereeck van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt is sinds gisterenavond de nieuwe voorzitter van Lijst Dedecker-Limburg. Vereeck wordt straks in juni ook lijsttrekker voor LDD voor de verkiezingen voor het Vlaams parlement.

Lode Vereeck bekleedde nog nooit een mandaat. Hij stond wel dicht bij Open Vld. Zo was hij in 1999-2000 adjunct-kabinetschef van Jaak Gabriëls. Kort daarna zetelde hij namens Open Vld in de raad van bestuur van de tuL, de transnationale universiteit Limburg.
Het was Jean-Marie Dedecker die Lode Vereeck vroeg om de partij te vervoegen.

Lode Vereeck bekleedde nog nooit een mandaat. Hij stond wel dicht bij Open Vld. Zo was hij in 1999-2000 adjunct-kabinetschef van Jaak Gabriëls. Kort daarna zetelde hij namens Open Vld in de raad van bestuur van de tuL, de transnationale universiteit Limburg.

Het was Jean-Marie Dedecker die Lode Vereeck vroeg om de partij te vervoegen.

Dedecker: "De problemen die we bij LDD Limburg hebben, zijn bekend. Er was geen natuurlijke politieke leider, dat gaf veel interne spanningen. Die konden we slechts overstijgen met het aantrekken van een neutrale figuur die door iedereen gerespecteerd wordt om zijn kennis, die bekend is in Limburg en die past bij de ideologie van LDD. Lode Vereeck is die man. Ik heb hem gevraagd mee te werken. Hij vroeg een paar weken bedenktijd. Ik heb hem die gegeven. Professoren moeten nadenken."

Nieuwe mensen

Het resultaat van dat denkwerk is nu bekend. Lode Vereeck stapt in de actieve politiek. Waarom?

Lode Vereeck: "We zitten op een kantelmoment in de geschiedenis als gevolg van de financiële en economische crisis die we nu meemaken en die veel zal veranderen en als gevolg van de vergrijzing van de bevolking die nu heel snel op ons afkomt. We moeten op een andere, meer creatieve manier aan politiek doen. Ik denk dat ik daar een bijdrage aan kan leveren, daarom stap ik in de politiek. En ik doe dat voor LDD omdat dit de partij is met de meest frisse i deeën, die het verst gaat en dat doet met allemaal nieuwe mensen. Ik heb het gevoel dat de bevolking het gehad heeft met de huidige generatie politici, het is tijd voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën."

Inhoud primeert

Lode Vereeck is professor aan de Universiteit Hasselt. Op zijn website staat dat hij gespecialiseerd is in de economische analyse van het overheidsbeleid. Zijn interesses gaan vooral uit naar efficiënte wet- en regelgeving (rechtseconomie) en efficiënte implementatie van overheidsbeleid (beleidsmanagement). Die kennis wil hij nu ook inbrengen bij LDD.

"De partij heeft nood aan inhoudelijke verdieping."

Geeft hij daarmee aan dat hij Jean-Marie Dedecker en zijn LDD te populistisch vindt? Lode Vereeck geeft met zijn antwoord aan dat hij uit flexibel politiek hout is gesneden.

"Neen. Men zegt dat Jean-Marie populistisch is. Indien men daarmee bedoelt dat hij dicht bij de mensen staat en het heeft over wat er bij de mensen leeft, dan is hij populistisch. Maar wanneer dit zou betekenen dat Jean-Marie de mensen naar de mond praat, dan is het antwoord neen. Zijn ideeën zijn doordacht en onderbouwd. Door een professor voor LDD aan te trekken geeft hij aan dat het over inhoud zal gaan. Anders had hij beter een zanger aangetrokken."

Lijsttrekker

Lode Vereeck zal bij de Vlaamse verkiezingen van volgend jaar de Limburgse LDD-lijst trekken. Gezien het succes van LDD in de peilingen is de kans groot dat hij verkozen wordt. Maar hij blijft hoe dan ook verbonden aan de universiteit.

Gisterenavond werd hij alvast aangesteld als de nieuwe voorzitter van LDD Limburg. Hij moet orde op zaken stellen. Lode Vereeck heeft daar alle vertrouwen in.

"Het verleden is het verleden. Iedereen die wil meewerken is welkom. Ik wil de partij constructief en inhoudelijk leiden."