Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Privégegevens van pleegouders en dopingartsen gelekt (Het Belang van Limburg, pag. 4, 13/02/2013)

13/02/2013 09:16 - Verschenen

BRUSSEL - De voorbije drie jaar zijn er zeven datalekken ontdekt bij instellingen van de Vlaamse overheid. Zo werden de private gegevens van een tiental werkzoekenden, 42 pleegouders en 85 dopingartsen vrijgegeven. De oorzaak was telkens een interne onvoorzichtigheid.

Dat blijkt uit gegevens die Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Binnenlands bestuur Geert Bourgeois (N-VA). Vereeck stelde de vraag naar aanleiding van de recente datalekken bij de NMBS en Defensie. De voorbije drie jaar werden bij de Vlaamse overheid ook zeven datalekken ontdekt: In 2010 belandden de CV's van een tiental werkzoekenden met een handicap of ziekte op het internet. Nog in 2010 werden naam, adres en telefoonnummers van 85 dopingartsen en -deskundigen verkeerdelijk openbaar gemaakt.

Door een foutieve handeling werd het CV van een kandidaat voor een vacature via Jobpunt Vlaanderen publiekelijk gemaakt. In oktober vorig jaar werden de erkenningsnummers, namen en adressen van 42 pleegouders uit de bijzondere jeugdbijstand acht dagen lang per ongeluk op het internet geplaatst. Het voorval waarbij de privégegevens en rekeningnummers van 530 eigenaars van zonnepanelen in december vorig jaar op de website van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt publiek werden gemaakt, haalde toen al de media. Op 16 januari dit jaar kreeg het brede publiek via de website van de Vlaamse Landmaatschappij VLM toegang tot de private gegevens van 1.200 mensen. Van 7 maart 2011 tot 22 januari dit jaar was er een datalek binnen het Departement Bestuurszaken. Hierbij had één persoon ongeoorloofde toegang tot de personeelsgegevens en evaluaties van 24 personen. Het onderzoek loopt nog.

Beter beveiligen

"Hoewel de oorzaak telkens te wijten is aan interne onvoorzichtigheden of foutieve handelingen - en dus niet aan hackers - moet de Vlaamse overheid duidelijk een inspanning leveren op vlak van de beveiliging van digitale persoonsgegevens", meent Vereeck.

© 2013 Concentra