Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Prins Laurens bewijst nogmaals dat hij zijn dotatie onwaardig is.

30/03/2011 12:15 - Persbericht

Als een onvolwassen puber is Prins Laurens van België stiekem naar Congo gereisd, ondanks de uitgesproken tegenkanting van zijn vader,en van de ontslagnemende regering Leterme - Vanackere. Voor LDD is dit het zoveelste bewijs dat de jongste telg van de Saksen Coburgs de staat alleen nadeel berokkent of in een slecht daglicht stelt. Er is dus geen enkele reden om deze prins nog langer een belastingvrije dotatie te geven.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: "Het kindergeld van 26.000 euro per maand is aan Laurens toegekend met de drogreden dat hij dan onder de voogdij zou komen van de regering. Dat was nadat hij openlijk kritiek had geuit op de regering Dehaene. Maar dit opvoedingsargument heeft herhaaldelijk gefaald. Als Laurent nog altijd de waarde van het geld niet kent, zal hij dat snel leren zonder dotatie. Er is geen oneer aan werken, ook niet voor een Saksen Coburg. Dan zal hij wat minder op zijn neus zetten, als hij een Belgisch vliegtuig neemt en in business wil vliegen zonder te betalen. De prins heeft sedert zijn jeugd niets anders dan brokken gemaakt. Het begon met zijn  naam die hij voor iedereen verfranste tot Laurent. Dan belandde meneer de prins voor de rechter in het marineproces, waarvoor papa Albert uit eerlijke schaamte de renovatie van de villa van het enfant terrible bijpaste. Er waren de fratsen van Prins Woef in het KINT dossier, en dat zijn maar enkele voorbeelden.

Parlement  verantwoordelijk.
Het Belgische parlement is het enige van Europa dat nog dotaties geeft aan koningskinderen die niet in aanmerking komen voor de troonsopvolging. 4 jaar geleden zag het er naar uit dat Kamer en Senaat een radicaal einde zouden maken aan dit Ancien Regime. Maar tevergeefs.

Jean-Marie Dedecker: "In de Senaat zijn de vooral Franstalige krokodillen uit de vijvers van Laken weer opgestaan, om deze reinigingsoperatie tegen te houden. Daardoor is de dotatie van 321.000 euro per jaar voor de prins gebleven. Maar talloze federale ministers, zelfs eerste ministers verklaren openlijk dat dit soort uitgebreide dotaties, die door Paars Groen werden uitgevonden, niet meer kan. Laat ons daar nu werk van maken, en de dotatie aan Laurens met onmiddellijke ingang schrappen."

LDD zal de eerste minister morgen over deze aangelegenheid ondervragen in de Kamer, en de nodige initiatieven nemen om de afschaffing van de dotatie aan Laurens te bespoedigen.

Reacties op "Prins Laurens bewijst nogmaals dat hij zijn dotatie onwaardig is."

Guillaume Plas
31/03/2011 17:48
Men moet niet alleen de buitensporige dotatie van prins Laurent afnemen maar ook van de prinses Astrid. Deze was tijdens jaren met haar man in Zwitserland zonder dat ook maar iemand vond dat ze hier noodzakelijk was. Toen ze terug kwam uit Zwitserland kreeg zij en ook Laurent een enorme dotatie vrijgesteld van fiscale en sociale lasten. Beiden verrichten totaal nutteloze activiteiten (hier en daar en lint doorknippen) en dan kosten hun verplaatsingen aan de belastingbetaler duizenden euro’s wegens de politionele bewaking voor deze nutteloze verplaatsingen. Zij ontvangen netto maandelijks meer dan 1 miljoen Bef om niets te doen en beschikken over paleizen die ze gratis bewonen, dit alles op kosten van de belastingbetaler. Bovendien hebben ze “militairen” te hunner beschikking betaald door de Staat. Er worden nog altijd onnodige VZW’s gesponsord om onze prinsen en prinsessen bezig te houden op kosten van de belastingbetaler. Fabiola krijgt een pensioen van ong.63 miljoen Bef en woont gratis in een paleis. Dit is een echt schandaal. Zij heeft al meer dan 1 miljard Bef ontvangen sinds de dood van Boudewijn in een land dat kreunt onder de schulden. De koning heeft ong. een half miljard Bef maar bijna al de personeelsleden worden door de Staat betaald en hij beschikt gratis over verschillende paleizen. Met dit astronomisch bedrag kan hij gerust zijn drie kinderen rijkelijk onderhouden zonder nog bijkomende dotaties voor Philippe, Astrid en Laurent.
Voorstel: De grondwet wijzigen en van België een Federale lekenrepubliek maken met een protocollaire president verkozen door het parlement voor 5 jaar, alternatief een Vlaming en een Franstalige. In Zwitserland met veel officiële talen wordt de protocollaire president verkozen door het parlement voor 1 jaar (deze termijn is te kort, 5 jaar is beter). De president heeft 1 paleis, een wedde zoals de Kamervoorzitter + 10%. GedaAan met al de paleizen voor de Koninklijke familie, gedaan met al de buitensporige dotaties voor prinsen en prinsessen en gepensioneerde weduwen met 63 miljoen per jaar plus een paleis gratis prodeo. Zo bespaart men 2 miljard Bef gemakkelijk in dit land met een schuldenberg van 14 duizend miljard, weldra onder toezicht van het IMF.
Etienne VINCENT
30/03/2011 20:07
Niet alleen de dotatie van Laurens, maar tevens van Astrid en Fabiola zouden onmiddellijk moeten opgeheven worden. Werken staat blijkbaar niet in hun woordenboek al moet ik toegeven dat Lorenz, de echtgenoot van Astrid al sedert jaar en dag werkt (midden '70 begonnen bij Morgan Guaranty Trust Company of New York te Brussel en nu bestuurder in verschillende maatschappijen tegen een meer dan "royale" vergoeding). Het opgepotte fortuin via alle mogelijke constructies van de Saksen-Coburghs zou openbaar moeten gemaakt worden.
Vernaeve Jozef
30/03/2011 17:31
Sorry maar het gaat hier wel om Prins Laurent "de Belgique" en dat is reeds jaren in onze Koninklijke Familie. De taal van de grootste bevolkingsgroep (Vlaanderen) is en blijft dank zij onze Vlaamse francophone bourgeoisie "seulement pour les boerkes van de buiten ". Ondertussen zijn gelukkig die "boerkes" wel geemancipeerd en ja à Bruxelles willen ze dat niet verstaan. Dat hij als officiële senator van België weigert de bevelen op te volgen, ja dan is er maar een oplossing - Wie niet horen wil moet voelen - fini avec le mandat de prince de Belgique, misschien kan hij dan eindelijk zich uiten zoals hij het wilt. Hij kan dan net als zijn voorvaderen zeggen :" C'est un petit pays pour de petit gens" en wij als nuchtere, fascistische vlamingen kunnen dan de vraag stellen wie is er eigenlijk "petit" ? Hij die vertikt om de taal te spreken van zijn grotere buur of hij die vraagt om gelijke rechten te hebben als de minderheid ?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*