Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Positie van Commissaris-Generaal Koekelberg is onhoudbaar geworden

03/03/2011 17:56 - Persbericht

LDD stelt vast dat het dossier van het machtsmisbruik van Commissaris-Generaal Koekelberg van de Federale politie zo'n omvang neemt dat hij alleen de eer aan zichzelf kan houden door onmiddellijk zelf ontslag te nemen. Voor LDD is het gesjoemel met reiskosten voor een persoonlijke campagne in Quatar maar de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Jean-Marie Dedecker: "Gisteren nog hebben we in de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken vast kunnen stellen dat   Commissaris-Generaal Koekelberg zich telkens weer boven de wetten en besluiten kan plaatsen, en als een recidivist misbruik maakt van de machtspositie die hij in dit land bekleedt. Het uitstapje naar Quatar met een gevolg van 10 man, en een prijskaartje van bij de 100.000 euro is maar een exponent van de heersende reis- en graaicultuur.

Comité P weet meer

Het onderzoek dat het Comité P in zeven haasten heeft gevoerd naar de snoepreis naar Quatar heeft ook aan het licht gebracht dat de Commissaris-Generaal zich op kosten van de Federale Politie diners en cadeautjes permitteerde die alle normen te buiten gaan. Formeel spreekt het Comité P Koekelberg vrij, maar inhoudelijk is de lijst onverdedigbaar.

Boven de wet

Jean-Marie Dedecker: "Koekelberg heeft de gewoonte de reglementen en de wetten naar zijn hand te zetten als hem dat past. Ook in het dossier van de canapébenoemingen van zijn secretaressen Ricour en Savonet diept hij vage en valse argumenten op, en arresten van het Grondwettelijk Hof op die niets ter zake doen. Nu blijkt hun promotie van niveau C naar niveau A, wat wettelijk niet kan, geen 'benoeming' maar een 'tijdelijke aanstelling' te zijn. Het salaris halen ze wel binnen. Idem met de 'Daltonpremie' die Koekelberg hen retroactief heeft toegekend. Volgens het Comité P is de cumulatie van de premie met een wedde van niveau A niet toegestaan. Maar toch incasseren de dames de premie met terugwerkende kracht. Daarvoor hebben ze nu snel een 'computerexamen' afgelegd, nog zo'n lachertje om 'de reglementen' officieel na te leven.

Ontslag

Volgens LDD kan Koekelberg niet anders dan meteen zelf zijn ontslag aan te bieden, om het imago van de Federale Politie niet verder aan te tasten. En Mevrouw Ricour die als 'Conseiller en Image' extra wordt betaald om het 'imago' van Koekelberg te bewaken, kan maar best zijn voorbeeld volgen.

 

Reacties op "Positie van Commissaris-Generaal Koekelberg is onhoudbaar geworden"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*