Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Politieke postjes moeten in àlle intercommunales worden aangepakt

16/09/2012 10:00 - Persbericht

Vlaanderen kiest op 14 oktober niet alleen 7.464 gemeenteraadsleden, maar onrechtstreeks ook een 4.000-tal lucratieve politieke mandaten in de intercommunales. Drie jaar geleden bond Vlaams Parlementslid Peter Reekmans (LDD) in het Vlaams Parlement de strijd aan tegen de intercommunales. Na 3 jaar begreep Vlaams Energieminister Van den Bossche (sp.a) eindelijk de boodschap en verplichtte de twee energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax  hun politieke mandaten te verminderen. Maar nu brengt Reekmans de politieke mandaten van maar liefst 42 intercommunales in beeld die actief zijn binnen streekontwikkeling, milieu en afvalverwerking, water, crematoriumbeheer en waar het politieke profitariaat welig blijft tieren.

Peter Reekmans: "Bij Eandis zijn eindelijk 590 van de 879 mandaten geschrapt, bij Infrax zullen de mandaten van 446 halveren naar 223. Maar er gebeurt nog niets bij de andere intercommunales die bij het grote publiek onbekend zijn, zoals die milieu, afvalverwerking of een crematorium organiseren. Bijna alle politieke partijen strooien daar nog beheersmandaten uit, vaak als een troostprijs voor wie naast een schepenpostje greep. Maar daardoor missen de raden van bestuur van die intercommunales alle professionaliteit en effectiviteit."

Lucratieve bezigheid

Vooral de traditionele partijen houden een hervorming tegen, omdat ze met deze mandaten - zitpenningen per vergadering tussen de 175 en 300 euro - vaak de "sociale vrede" binnen de eigen partij afkopen. Vandaag zijn er een 4000-tal politieke mandaten in de raden van bestuur, directiecomités, provinciale comités en sectorcomités van alle intercommunales in Vlaanderen. Een eenvoudige rekensom leert ons dat we tegen een gemiddelde zitpenning van 200 euro x 11 vergaderingen x 4000 politieke mandaten spreken over een som van € 8.800.000  per jaar.

Reekmans: "Het doet wel deugd dat ik aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen ook gelijk krijg van Guberna, een kenniscentrum voor corporate governance. Hun analyse is absoluut niet mals, want Vlaamse intercommunales zijn volgens Guberna te groot en te onprofessioneel."

Een nieuw onderzoek naar 42 intercommunales

Reekmans heeft een nieuwe lijst opgemaakt over de maar liefst 28 intercommunales die met milieu, streekontwikkeling en afvalverwerking actief zijn in Vlaanderen, waarin 1012 politieke bestuurders zitten. Ook bij de 9 waterintercommunales zijn  er in totaal maar liefst 1104 politieke bestuurders. En intussen blijven de waterprijzen jaar na jaar stijgen... En om 5 crematoria in Vlaanderen te organiseren, heeft men zelfs 191 politici nodig in de Raad van Bestuur. In deze organisaties moet nog vòòr de installatie van nieuwe gemeenteraden grote kuis worden gehouden, en moet minstens hetzelfde gebeuren als bij Eandis. De 42 onderzochte intercommunales in 3 sectoren zijn samen goed voor maar liefst 2307 politieke mandaten. Daar moet volgens LDD minstens 2/3de van worden geschrapt.