Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Plannen van N-VA crimineel lichtzinnig (De Morgen, pag.8, 18/12/2012)

18/12/2012 17:38 - Verschenen

Interview - Lode Vereeck (LDD) en Eric Van Rompuy (CD&V) trappen begrotingsbesprekingen op gang

'We deden er elf jaar over om Meise te regelen. Denk je dan dat we in alle rust 340 miljard gaan splitsen?'
Eric Van Rompuy (CD&V)

Straks bespreekt het Vlaams parlement de begroting voor 2013. Maar zo lang wilden Lode Vereeck (LDD) en Eric Van Rompuy (CD&V) niet wachten. 'N-VA blokkeert de voorbereiding op de zesde staatshervorming in Vlaanderen.'

Of hij een jonge ent, dan wel een oude tak is, vraagt LDD'er Vereeck zijn collega bij het binnenkomen. De CD&V'er schokschoudert. "Zie ik eruit als een high potential misschien? Die vernieuwing van de partij, ik ben daar niet bij betrokken. Ze hebben me niet uitgenodigd." Eric Van Rompuy zegt het bijna verongelijkt. De oude rot vaart wel zijn eigen koers. Door te zeggen dat de deelstaten de federale staat zullen moeten helpen om in 2015 een begrotingsevenwicht te behalen, bijvoorbeeld. "Ik vind dat de federale regering al fantastisch werk geleverd heeft. 18 miljard gesaneerd op een jaar tijd, dat is een geweldige inspanning. En in de volgende jaren zullen de deelstaten ook bijkomende inspanningen moeten doen."

Vlaanderen zal toch overschotten moeten boeken?

Van Rompuy: "Neen, we zullen moeten besparen op bevoegdheden. Ofwel belastingen verhogen." Vereeck: "Is dat dan een optie?" Van Rompuy: "Helemaal niet. De gewestbelastingen zitten al aan een summum. Maar iedereen moet beseffen dat deze staatshervorming loodzwaar zal wegen op de verschillende entiteiten. Het stoort me enorm dat N-VA doet alsof het om tijdverlies gaat en ze in 2014 het volledige confederalisme zal bewerkstelligen. Splitsing schuld, splitsing sociale zekerheid, splitsing personenbelastingen, allemaal als een fluitje van een cent. Alsof de deelstaten daar geen enkele prijs voor zullen betalen. Het confederalisme is een ramp wanneer je het uitvoert zoals De Wever het wil. Dat is een verhaal waar wij met CD&V niet zullen in meegaan. De dag dat men zal onderhandelen over de splitsing van de staatsschuld, zal Vlaanderen budgettair ontploffen." Vereeck: "Dat is bangmakerij. We vragen toch niet meer dan de toepassing van de grondwet?" Van Rompuy: "Ach Lode, als je ziet dat we er elf jaar over gedaan hebben om de Plantentuin van Meise te regelen. Denk je dan dat je in alle rust en sereniteit 340 miljard schuld gaat splitsen?"

U ziet het allemaal niet snel gebeuren?

Van Rompuy: "Het stoort me enorm dat het verkiezingsprogramma van de grootste partij van Vlaanderen, geleid door de nieuwe Caesar, nooit kritisch geanalyseerd wordt. De plannen van N-VA zijn van een criminele lichtzinnigheid. En het is ook van een criminele lichtzinnigheid dat we naar verkiezingen zullen gaan in 2014 die zullen draaien rond De Wever en zijn confederalisme, waarvan niemand de consequenties doorziet. Het zal gaan over honderden miljarden, met de financiële markten als inzet." Vereeck: "Een big bang in 2014 zal onze staat doen ontploffen. Een avontuur waarvan je weet dat het slecht zal aflopen, dat klopt. Maar we kunnen wel verdere stappen zetten dan nu." Van Rompuy: "Ik weet niet of ik na 2014 nog in het Vlaams Parlement zal zetelen, maar ik wil dan graag de Commissie Financiën voorzitten in een onafhankelijke staat Vlaanderen, en die beoordelen met dezelfde standaarden als die waarmee de oppositie nu de Vlaamse begroting beoordeelt."

Wat is er dan allemaal mis met die begroting, meneer Vereeck?

Vereeck: "De belangrijkste taken van deze regering worden niet eens afgedekt. Er wordt niet geanticipeerd op de zesde staatshervorming, hoewel zowel het Rekenhof als de Serv (Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen) daarop gehamerd hebben. De scholenbouw laat op zich wachten en de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg en de files op de weg worden alleen maar langer. Er is al helemaal geen sprake van een uitgetekend groeipad, zodat onze schuld kan dalen. Een buffer om tegenvallende economische groei op te vangen, is er niet." Van Rompuy: "Vereeck probeert de indruk te wekken dat de Vlaamse begroting niet echt in evenwicht is, dat ze een structurele schuldopbouw veroorzaakt, dat er onvoldoende structurele besparingen zijn. Ten eerste is de begroting wel degelijk in evenwicht, ten tweede zal er de komende jaren wél beleidsruimte zijn van 1,68 miljard. En de schulden worden wel degelijk weggewerkt."

Dus de Vlaamse begroting is perfect?

Van Rompuy: "Luister, ik doe niet mee aan het gepoch over een begroting in evenwicht en de uithalen naar het federale niveau en Wallonië en Brussel. Dat is gestoef dat op mijn zenuwen werkt. Vlaanderen heeft het namelijk relatief gemakkelijk in vergelijking met de anderen. Door de financieringswet krijgen de deelstaten nu eenmaal meer inkomsten dan de federale overheid. Pas op, het blijft een krachttoer, die begroting."

De begroting houdt ook nog geen rekening met de staatshervorming, terwijl iedereen weet hoeveel die zal kosten. Is dat dan ook oké, meneer Van Rompuy?

Van Rompuy: "Ik vind niet dat dat moet." Vereeck: "Zelfs niet voor de usurperende bevoegdheden?" Van Rompuy: "Men weet niet eens wat dat is! Niemand weet nog waarover we praten. In het begin zei de Vlaamse regering dat ze die zou financieren wanneer ze overkwamen. Maar nu zegt Peeters dat hij alleen zal financieren waar er geen contractuele engagementen door de federale regering zijn aangegaan. Hij heeft ondertussen ook door dat zijn begroting de volgende jaren onder druk zal staan door de economische ontwikkeling. "Maar ik maak me wel degelijk zorgen over de staatshervorming, hoor. Het gaat over 17 miljard aan uitgaven. Vlaanderen zal daar ongeveer 2 miljard van moeten dragen, dus die Vlaamse begroting zal absoluut onder druk komen te staan."

En dus zouden er toch best al provisies aangelegd moeten worden?

Van Rompuy: "Het zal aan de volgende Vlaamse regering zijn om daar iets aan te doen. Maar ziet u een Vlaamse regering, zes maanden voor de verkiezingen van 2014, een begroting maken waarin ze zo veel zal besparen? Ik geef u op een papiertje dat die pas zal ingaan op 1 januari 2015. Vereeck: "Peeters heeft in de Septemberverklaring nog gezegd dat Vlaanderen er alles aan doet om de staatshervorming voor te bereiden. Als ik van plan ben om in 2015 een huis te bouwen of een bedrijf te beginnen, dan zet ik toch ook reserves opzij in de jaren vooraf? Perfect je kosten voorspellen kan niet, maar we vragen gewoon een geloofwaardige voorbereiding. Zowel qua wetteksten als qua budget. De reden waarom dat niet gebeurd is ook simpel: men wil dat niet binnen die Vlaamse regering. De N-VA wil dat ook niet."

U knikt, meneer Van Rompuy?

Van Rompuy: "Natuurlijk wil N-VA niet anticiperen op de staatshervorming. Ze vinden dat een peulschil! Ze vinden die zelfs gevaarlijk."

Muyters en Bourgeois blokkeren de voorbereiding op de overdracht van de bevoegdheden, dus?

Van Rompuy: "Nee, ik denk dat Peeters zelf... (herpakt zich) Deze regering heeft een engagement tot 2014." Vereeck: "Après nous le déluge dus, Eric? Maar goed, ik begrijp nu waarom er niks gebeurt wanneer een van de coalitiepartners niet wil."

Meneer Van Rompuy, u bent bijzonder mild voor de federale begroting.

Van Rompuy: "Omdat ik vind dat de federale regering enorme inspanningen heeft geleverd. Ik erger me dood aan de demagogie rond die begroting. Types als Jan Jambon en Ben Weyts (beide N-VA) kunnen zich alles permitteren, hun kritiek slaat werkelijk nergens op. Kijk, ik heb het artikel bijgehouden dat econoom Koen Schoors in De Morgen schreef. Ik hou dat bij ja, positief nieuws over de federale regering. (lacht) Schoors noemt de federale begroting een fijn plaatje. Ik vind de Vlaamse ook perfect verdedigbaar, maar... (wendt zich tot Vereeck) Uw plaatje klopt niet. Ik vind het geen fijn plaatje." Vereeck: "Dat weet ik, maar het is wel het echte plaatje. Dat van u is een kerstplaatje." (hilariteit)

© 2012 De Persgroep Publishing