Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Piet Deslé wil reuzenparkeerterrein op de Heizel

27/11/2009 14:48 - Opinie - Mobiliteit - Brussel

Voor Piet Deslé en zijn partij LDD is het Neo-project voor de Heizel de uitgelezen kans om het mobiliteitsprobleem voorgoed op te lossen. Ze stellen een mega-parkeerterrein op de Heizel voor.

(...)

De herinrichting van de Heizelvlakte is door de Stad Brussel toevertrouwd aan acht internationale architectenbureaus die op een merkwaardige manier het Neo-project mogen invullen, blijkbaar naar eigen inzicht en creativiteit.

De richtlijnen die de ontwerpers krijgen, zijn zo ruim dat je ze bijna verdacht gaat vinden, vooral omdat burgemeester Freddy Thielemans (PS) al duidelijk eigen plannen voor de Heizel had. Hij wilde op de Heizel een nieuwe Europese wijk maken, met 100.000 vierkante meter kantoorruimte en veel woongelegenheid, niet in het minst om rijke eurocraten op het grondgebied van zijn gemeente te krijgen.

Maar blijkbaar mogen de architecten dus hun gang gaan, en is het wat dwaze EU-verhaal vervangen door een internatio­naal congrescentrum, een shopping centre , een evenementenzaal. Alleen het voetbalstadion hangt af van het al dan niet organiseren van het WK in 2018.

Voor de uitstraling van de Europese hoofdstad lijkt dit project de goede weg op te gaan. Met de plaatselijke bevolking zal er natuurlijk nog een stevig robbertje worden gevochten, om de bestaande entertainmentbedrijven en naburige winkelcentra al dan niet te integreren in het project.

Maar het herinrichten van de Heizel is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ideale gelegenheid om een ander prangend probleem van de Brusselse agglomeratie op te lossen, of toch een aanzet daartoe te geven.

De Brusselse lanen en straten lopen elke dag vol met tienduizenden auto's, en de Brusselse regering zegt dat ze dat aantal met twintig procent zal verminderen door al haar troeven op het openbaar vervoer in te zetten. Terwijl de auto het flexibele en aangename instrument bij uitstek is, dat zowel voor de zakenman als voor de gewone burger onmisbaar blijft.

De ambitie om het aantal auto's in Brussel aan banden te leggen, is zeker geen verkeerde keuze. Alleen moet de overheid er realistisch mee omgaan. Het is die rea­liteit die ons leert dat een derde van het huidige autoverkeer in de Brusselse binnenstad bestaat uit bestuurders die een parkeerplek zoeken.

Het echte knelpunt ligt niet bij het openbaar vervoer, maar bij de parkeerruimte, en daarom mag de overheid de kans die nu op de Heizelvlakte voor het grijpen ligt, niet mislopen.

Transferium

Net als alle andere Europese steden die massaal parkeerfaciliteiten aanleggen aan de rand, heeft ook Brussel dringend behoefte aan een transferium . In Nederland duiken die transferia, met hun Park en Ride-embleem (P+R), overal op, van Amsterdam tot in de kleinste steden.

Ze ontlasten de binnenstad en maken het de pendelaars en eendagsbezoekers gemakkelijk door ze een veilige parkeerplaats te garanderen, samen met een 'heen en weer'-traject naar het centrum met het openbaar vervoer.

De Heizel heeft al een goede aansluiting met de metro, die toch moet worden verstevigd, zowel naar het centrum als lateraal, zelfs tot de luchthaven van Zaventem.

Bovendien ligt de Heizel strategisch op de Ring, tussen de toegangswegen uit Gent, Antwerpen en Leuven. Het zou dus zonde zijn om het Neo-project niet te linken aan het mobiliteitsprobleem nummer één van onze hoofdstad, namelijk het ontlasten van de binnenstad.

Parking C


De ruimte die het Neo-project nu bestrijkt, is natuurlijk beperkt, en het is zinloos om die ruimte te belasten met een nieuw transferium. Wat wel kan, is de huidige Parking C inschakelen in het project, zodat tegen 2016 niet alleen de congressen, de winkels en de evenementen op de Heizel vlot bereikbaar worden, maar dat ook een aanzet wordt gegeven voor een realistisch mobiliteitsplan voor het hoofdstedelijk gewest.

In afwachting van de dag dat de be­voegdheid Mobiliteit integraal naar dat gewestelijke niveau verhuist, kan de Stad Brussel het voorbeeld geven. De werkzaamheden aan de Neo-Heizel zijn een ideaal moment om in één moeite door, met een in de tijd beperkte overlast voor bewoners en bezoekers, een reuzenparkeer­gelegenheid aan te leggen.

De huidige capaciteit van Parking C bedraagt zo'n tienduizend plaatsen. Een transferium kan dit aantal verdrie- tot verviervoudigen, en dan commercieel rendabel worden gemaakt. In functie van evenementen kunnen ook plaatsen te koop of te huur worden aangeboden aan bedrijven, overheden en exposanten. Voor de pendelaars kan door hun werkgevers een eigen formule worden uitgedacht. Deze win-winsituatie kan het pad effenen en kan als voorbeeld dienen voor de andere grote invalswegen van de hoofdstad.

Samen met Vlaanderen

De laatste, maar zeer belangrijke uitdaging die vastzit aan dit voorstel vol gezond verstand, is dat Parking C op Vlaams grondgebied ligt, in de gemeente Grimbergen. Een uitdaging, maar ook weer een buitenkans, omdat de Vlaamse regering uitgerekend nu haar plannen voor de verbreding van de Ring voorbereidt.

Die uitbreiding voor de Noorderring moet in samenspraak met het Brussels Gewest worden opgezet, zodat het transferium aan de Heizel rechtstreeks te bereiken is, zowel van op de Binnenring als van op de Buitenring.

Of er daarvoor bijkomende stroken, tunnels of bruggen moeten komen, moet onderzocht worden in het project van de verbreding van de Noorderring. Op die manier wordt niet alleen de overlast voor de Brusselse binnenstad, maar ook het sluipverkeer rond de huidige Noorderring aangepakt.

Dit alles is haalbaar als de Stad Brussel en het Brussels Gewest met de Vlaamse overheden aan tafel gaan zitten. Het zou zonde zijn om al deze plannen, die zich bijna terzelfder tijd ontwikkelen, niet optimaal te gebruiken om zowel de hoofdstad, haar bewoners als haar bezoekers een serieuze hap zuurstof te geven.

(c) Piet Deslé, directeur pers en communicatie LDD