Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Peter Reekmans wil intercommunale samenwerkingscontracten beperken tot maximaal 6 jaar

07/08/2013 14:46 - Persbericht

Gemeentebesturen kunnen volgens de huidige decreetgeving slechts om de 18 jaar hun intercommunale samenwerking herbekijken of stopzetten. Vlaams volksvertegenwoordiger en toekomstig Burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (LDD) dient een wijzigingsdecreet in om de gemeentelijke samenwerking, binnen eender welke intercommunale, om de 6 jaar, bij de start van elke nieuwe legislatuur, te kunnen wijzigen of stopzetten.

Afgesloten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gelden minstens 18 jaar.

Peter Reekmans: "Gemeenten 18 jaar, of 3 volledige legislaturen lang, contractueel aan een intergemeentelijke samenwerking binden, is ondemocratisch en niet meer van deze tijd. Gedurende die periode wordt er bovendien geen mogelijkheid tot uittreding geboden."

Vooral inzake afvalverwerking acht Peter Reekmans het aangewezen dat de contracten, afgesloten tussen de gemeenten en afvalintercommunales, slechts maximaal 6 jaar bedragen.

Peter Reekmans: "Het tot maximaal 6 jaar beperken van de looptijd van de intercommuncale afvalverwerkingscontracten is niet meer evident. Zo bijvoorbeeld gaat de Oost-Brabantse intercommunale Ecowerf de afvalverwerkingskost sterk verhogen, een verhoging van meer dan 20% die rechtstreeks zal worden doorgerekend aan de inwoners van de betrokken gemeenten, terwijl er private firma's zijn die het afval 10% goedkoper kunnen verwerken dan de nu aangerekende prijs. Doordat de gemeente Glabbeek het contract met de intercommunale Ecowerf niet kan wijzigen, laat staan opzeggen, dreigen onze inwoners dus binnenkort 30% meer te moeten betalen."

"Als gemeentebestuur zou je, in het belang van de burger, bij de aanvang van elke nieuwe ambtstermijn, de intercommunale samenwerkingscontracten te gronde moeten kunnen herbekijken. Dit is niet meer dan billijk.", besluit Peter Reekmans.